12.skupina armád – 1.armáda – 311.pluk od 78.pěší postoupil vMeindorfu křece Sieg, 310.pluk obsadil Hangelar, Niederpleis, Mülldorf, Siegburg a Menden, kdivizi byla přiřazena 4.jízdní průzkumná squadrona kochraně linie řeky a kpřevzetí úseku 311.a 310.pluku podél řeky Sieg. Taktická skupina „Richardson od bojové skupiny „Howze“ 3.obrněné divize postupovala křece Sieg a obsadila část Buisdorfu. 309.pluk čistil prostor za postupujícími tanky. 1.pěší divize – 16.pluk obsadil Uthweiler, Rott, Söven, Pleiserhohn, Westerhausen a Niederbuchholz, 18.pluk dobyl Eisbach, Rübhausen a Kurtscheid a 26.pluk se zmocnil Germscheidu. 413.pluk od 104.pěší, po překročení Rýna, byl připojen k1.pěší a začal přebírat úsek 26.pluku. Jednotky 8.pěší převzaly frontovou linii 414.a 415.pluku od 104.pěší. III.sbor – zesílený 38.pluk od 2.pěší a bojové uskupení B od 9.obrněné převezmou operační úsek 99.pěší divize. V.sbor – v04.00 začala jednotky 2.pěší divize, vúseku III.sboru, po mostech a ve vyloďovacích člunech ( LCVP ) překonávat Rýn. 9.pluk se začal po vystřídání oddíly 69.pěší, soustřeďovat u Rheinbrohlu, na východním břehu Rýna.

3.armáda – VIII.sbor - 76.pěší převzala pozice 2.jízdní mechanizované skupiny v pozicích podél řeky Rýn od Boppardu k Bingenu. XII.sbor – 42.jízdní průzkumná squadrona rozšířila svůj sektor podél Rýna k Ingelheimu a 2.jízdní squadrona byla soustředěna podél řeky mezi Ingelheimem a Mainzem. Při postupu na Mainz, vyčistila 90.pěší většinu svého úseku západně od Rýna. 11.pluk od 5.pěší postoupil k řece v Oppenheimu a Niersteinu a 10.pluk vyčistil Worms. 4.obrněná postupovala podél západního břehu Rýna na sever. Bojová uskupení B a A čistily prostor mezi Wormsem a Oppenheimem a uskupení R, soustředěné v Stein Bockenheimu blokovalo silnice na jižním křídle divize. Bojové uskupení B od 11.obrněné dobylo letiště jižně od Wormsu a přesunulo do oblasti nedaleko Weinsheimu. Velení nad 11.obrněnou převzal po brigádním generálu Kilburnovi brigádní generál Holmes E.Dager. Síly XX.sboru rozmístněné mezi Wormsem a Mannheimem zaujaly pozice k útoku na Ludwigshafen a Speyer. Nedaleko Petersau dorazil k Rýnu 302.pluk od 94.pěší a 376.pluk postoupil k k západnímu okraji Ludwigshafenu. K útoku na město bylo k divizi přiřazeno bojové uskupení A od 12.obrněné. Oddíly taktické skupiny „Field“ a 92.jízdní průzkumné squadrony dorazily k Mutterstadtu. 10.obrněná postupovala na široké frontě směrem na Speyer. Bojové uskupení A postoupilo k Neustadtu a Dannstadtu, uskupení R plukovníka Richarda A.Gordona dobylo Rinnthal, Annweiler a Queichhambach a uskupení B zaujalo pozice severovýchodně od Pirmasensu a nedaleko Rinnthalu. 80.pěší se přesunula do oblasti východně od Kaiserslauternu. 65.pěší se soustřeďovala v okolí Neunkichenu a 3.jízdní mechanizovaná skupina, která byla k divizi připojena, se stáhla do oblasti Ottweileru k odpočinku.

6.skupina armád – velitelství 7.armády se přesunulo z Lunéville do Saargueminesu. V zóně XXI.sboru se zhroutil organizovaný odpor nepřátelských sil. Taktická skupina „Harris“ od 63.pěší vyčistila oblast Neunkirchenu. 70.pěší byla stažena do týlu jako záloha armády. XV.sbor – tankové kolony 6.obrněné se řítily k Rýnu. Bojové uskupení A postoupilo k okraji Bad Dürkheimu a vyslalo hlídky k Wormsu, které vytvořily kontakt s jednotkami 3.armády. 175.pluk od 45.pěší, postupující za tanky, likvidoval zbytky obrany. VI.sbor – v 19.00, po silné dělostřelecké přípravě, obnovila 42.pěší útok na Západní val a prorazila obranu prvního pevnostního pásu. Taktická skupina od 103.pěší, složená z 2.praporu 409.pluku a oddílu 761.tankového praporu, se probíjela přes houževnatou obranu nedaleko Reisdorfu. Úderné pluky 36.pěší dobyly a obsadily množství pevnůstek a dalších opěrných bodů ve svém úseku. Bojová uskupení A a R od 14.obrněné pokračovaly proti rozhodné obraně ve vyčišťování Steinfeldu. Taktická skupina „Monsabert“ byla stále zaměstnána boji v lese Bien Wald.