12.skupina armád – VII.sbor – prapory 311.pluku od 78.pěší postoupily ke Geislaru. 1.pěší divize – 16.pluk obsadil Stieldorferhohn a Oberpleis, 18.pluk dobyl Berghausen a Bennerscheid a dominantní výšiny ležící blízko těchto vesnic a 26.pluk přeťal hlavní silnici Eudenbach – Buchholz a postoupil do blízkosti letiště. Bojová skupina „Howze“ od 3.obrněné byla připojena k1.pěší a začala přebírat zónu 16.pluku. 4.jízdní mechanizovaná skupina se přesunula jižně a zaujala obranné pozice podél Rýna voblasti Bonnu. III.sbor – 394.pluk od 99.pěší provedl omezený útok ke zlepšení svého postavení.

3.armáda – 42.jízdní průzkumná squadrona překročila v Bretzenheimu řeku Nahe a postoupila na sever k okraji Bingenu. 90.pěší divize rychle postupovala směrem na Mainz a dosáhla Wackernheim, Klein Winternheim, Mommenheim a Selzen. 5.pěší překročila řeku Nahe a postupovala k Oppenheimu. 11.pluk dosáhl linie Gau Odernheim – Spiesheim – Wörrstadt. Přední oddíly 4.obrněné prorazily ve Wormsu k Rýnu a zablokovaly přístupové cesty do města. 11.obrněná divize pokračovala v rychlém postupu směrem k Rýnu a bojové uskupení B bylo nyní asi čtyři kilometry před řekou. 89.pěší překročila řeku Nahe, následovala 11.obrněnou a čistila prostor za postupujícími tanky. XX.sbor – 94.pěší postoupila asi o čtyřicet kilometrů a 2.prapor 302.pluku, v čele útoku, dosáhl Dirmsteinu. Bojové uskupení R od 12.obrněné postoupilo do oblasti Grünstadtu, taktická skupina „Norton“ od uskupení B dorazila v noci z 20.na 21.března severně od Mannheimu k řece Rýn a taktická skupina „Field“ se přesunula do oblasti Freinsheimu. 317.pluk od 80.pěší se zastavil v Enkenbachu a Mehlingenu, severovýchodně od Kaiserslauternu, který 10.obrněná obešla ze severu a jihu a postupovala k linii Mehlingen – Enkenbach – Hochspeyer. 26.pěší prováděla vyčišťovací akce kolem Ottweileru. 65.pěší postupovala do oblasti Kirschhof – Dilsburg. 3.jízdní mechanizovaná skupina se přesunula z Trevíru do Saarlouis, aby se připojila k 65.pěší a převzala ochranu jižního křídla sboru.

6.skupina armád – 7.armáda – XXI.sbor – jednotky 70.pěší divize obsadily bez odporu Saarbrücken a navázaly kontakt s oddíly XX.sboru 3.armády. 63.pěší dokončila úspěšné proražení Západního valu. 254.pluk postoupil k Oberwürzbachu, 255.pluk prorazil skrz Západní val v Hasselu a St. Ingbertu. K vyčištění oblasti Neukirchenu, byla vytvořena taktická skupina „Harris“, složená 3.praporu 254.pluku a podpůrných jednotek. Pluky 45.a 3.pěší prorazily obrannou linií Západního valu. 45.pěší dobyla Homburg a 3.pěší postupovala přes Zweibrücken a zmocnila se neporušeného mostu přes řeku Schwarzbach. 6.obrněná divize, bez bojového uskupení A, prošla přes postavení 3.pěší a rychle postupovala k Rýnu. VI.sbor – postup 103.pěší byl zpomalen silným odporem, ale divizi se podařilo dobýt Niederschlettenbach. Jednotky 36.pěší postoupily do oblasti Dörrenbachu. Bojové uskupení A od 14.obrněné útočilo ve Wissembourgském průsmyku a v Steinfeldu narazilo na hlavní obrannou linii Západního valu. Taktická skupina „Monsabert“ pomalu čistila les Bien Wald. Ke sboru byla přidělena 4.pěší divize, které velel generálmajor Harold W.Blakeley.