12.skupina armád – 1.armáda – VII.sbor – úderné prapory 26.pluku od 1.pěší divize byly prvními jednotkami sboru které překročily Rýn vzóně III.sboru, prošly přes postavení 78.pěší a připravovaly se kútoku. Jednotky 311.a 39.pluku se pomalu přibližovaly kdálnici. 311.pluk postoupil asi o dva kilometry a 39.pluku se podařilo dobýt Schweifeld. 9.pěší dokončila obsazení Notscheidu. 99.pěší divize, na jižním křídle, zaútočila třemi pluky, postoupila asi o dva a půl kilometru na jihovýchod a východ a obsadila několik vesnic. Během dne se snížil počet leteckých útoků na vybudované mosty přes Rýn. V.sbor – 102.jízdní mechanizovaná skupina byla od sboru převelena pod velení VI.sboru 7.armády.

3.armáda – VIII.sbor – síly 87.pěší generálmajora Franka Culina se připravovaly k zaútočení přes řeku Moselu a vyčistit Koblenz a oblast jižně mezi Moselou a Rýnem. XII.sbor – 2.jízdní mechanizovaná skupina ( plukovník Charles H.Reed ) po překročení Mosely v Hatzenportu, převzala levé křídlo 90.pěší divize. 1.a 3.prapor 358.pluku obsadil Dieler, Ney, Halsenbach a Kratzenburg, 359.pluk dokončil vyčištění Morshausenu a obsadil Beulich, Mermuth a Gondershausen. 5.pěší rozšířila předností na jihovýchod a dobyla Lieg, Dommershausen a Dorweiler. 4.obrněná vyrazila přes předmostí vybudované 90.pěší divizí směrem k řece Nahe a na Bad Kreuznach. Bojové uskupení A vyčistilo Emmelshausen a Schwall, uskupení B prošlo přes postavení 5.pěší, vyčistilo Beltheim, Gödenroth a Simmern a zmocnilo se mostu přes řeku Simmer. Neorganizovaně ustupující nepřátelské jednotky, snažící se dostat na východní břeh Rýna přes ještě stávající mosty, byly systematicky ničeny dělostřelectvem, tankovými skupinami a taktickým letectvem.

89. a 76.pěší divize zlepšovala svoje pozice podél řeky Mosely a jejich průzkumné jednotky prováděly hlídkovou činnost. XX.sbor – 16.jízdní mechanizovaná skupina ( plukovník George Busbey ) vyčistila Waldrach. 94.pěší divize postoupila asi o deset kilometrů na východ. 302.pluk obsadil Reinsfeld, 301.pluk dobyl Schillingen, Kell am See a Gusenburg a 376.pluk začal s postupen směrem na Schingen. 80.pěší divize – 318.pluk se připravoval zaútočit na Weiskirchen a vyprostit obklíčený 2.prapor, 317.pluk dobyl Waldhölzbach, Scheiden a postoupil k Mitlosheimu, 319.pluk obsadil Bergen a postupoval směrem na Britten a Losheim. Prapory 101.pluku od 26.pěší přešly přes pozice 328.pluku a pomalu postupovaly k pozicím nedaleko Saarhölzbachu.

6.skupina armád – síly 7.armády zahájily ve spolupráci s jednotkami 3.armády operaci „Undertone“, útok přes opevnění Západního valu. Tato operace měla za úkol vyčistit Sársko – Palatinský trojúhelník, ohraničený řekami Rýn, Mosela a Lauter-Saare. XV.sbor – pluky 45.a 3.pěší prošly přes pozice 44.pěší divize a postupovaly severním směrem. 180.pluk ( podplukovník Ewerett W.Duvall ) od 45.pěší překročil řeku Blies, postupoval po západní straně a 157.pluk po východním břehu. 3.pěší vyrazila z oblasti Rimlingu na sever, směrem k opevněním Západního valu a k Zweibrückenu. 100.pěší divize, na východním křídle sboru, útočila na Bitche, dobyla Schorbach a dvě pevnosti Maginotovy linie a postoupila k výšinám v oblasti Reyersviller. VI.sbor – 42.pěší dosáhla pozic nedaleko Baerenthalu a přeťala hlavní silnici Baerenthal – Mouterhouse. 103.pěší postupovala směrem na Zinswiller. Úderné pluky 36.pěší dobyly Bitschhoffen a prorazily nepřátelskou linii podél řeky Moder. 3.alžírská pěší, podporovaná tankovými oddíly 5.fr.obrněné divize, vyrazila z oblasti Oberhoffen-sur-Moder směrem na Lauterbourg.