9.armáda – XVI.sbor – 35.pěší divize – 137.pluk obsadil Vlodrop, Rödgen a Wildenrath, 134.pluk dobyl Ophoven, Steinkirchen, Effeld, Birgelen a Rosenthal. Taktická skupina „Birne“ ( plukovník Bernard A.Byrne, složená s 320.pluku a podpůrných jednotek se připravovala na motorizovaný přesun asi tři sta kilometrů na sever. Bojové uskupení A od 8.obrněné obsadilo Merbeck, ležící severně od Wegbergu. Bojové uskupení B překročilo řeku Rúr v Hilfarthu, stočilo se na sever a obsadilo Arsbeck a uskupení R postupovalo po překročení řeky do oblasti Webergu. XIII.sbor – část 334.pluku od 84.pěší začala s vyčišťováním Waldnielu a ostatní jednotky pluku postupovaly na Birgen. 406.pluk od 102.pěší obsadil Hardt a prapory 405.plukučistily Hehna Vorst. 5.obrněná zůstala ve stávajících pozicích jako záloha a ochrana pravého boku sboru. XIX.sbor - prapory 175.a 116.pluku od 29.pěší vyrazily z linie Otzenrath – Garzweiler a rychle postupovaly směrem na Mönchengladbach. 2.obrněná divize zaujala pozice asi osm kilometrů od Neussu.

12.skupina armád – 1.armáda – VII.sbor – 3.obrněná rozšiřovala předmostí v Gleschu a Paffendorfu, kde po nově vybudovaném mostě přesunovala těžkou techniku přes řeku Erft. Na pomoc k rozšiřování předmostí byl ke 3.obrněné připojen 395.pluk od 99.pěší. Taktická skupina „Kane“ vystřídala v Zieverichu 83.obrněný průzkumný prapor a pozsěji se stáhla do Grouvenu. Pluky 104.pěší divize postoupily k řece Erft a připravovaly se na její překonání. 3.prapor 121.pluku od 8.pěší čistil Kerpen, roty 1.a 2.praporu přebrodily při útoku na Möderath průplav Erft. III.sbor – při postupu podél řeky Neffel, obsadil 18.pluk od 1.pěší několik vesnic, v poledne dobyl 16.pluk Gladbach a při nočním útoku se zmocnil Luxheimu. K ochraně jižního křídla 1.pěší byla k divizi přiřazena 32.jízdní mechanizovaná squadrona od 14.jízdní skupiny. 9.pěší divize – 39.pluk vyčistil Berg a výšiny mezi touto vesnicí a osadou Thum, 47.pluk překročil řeku Rúr a obsadil Abenden, 60.pluk čistil zbývající prostor divizní zóny na západním břehu řeky. Jednotky 69.pěší divize kopcovitou oblast nad řekou Prether mezi Hönningenem a Rescheidem.

3.armáda – VIII.sbor – prapory 345.pluku od 87.pěší se zmocnily Neuenstenu. 8.pluk 4.pěší divize obsadil Kleinlangenfeld a 22.pluk dobyl Dausfeld. 6.obrněná překročila řeku Prüm nedaleko Lünebachu a bojové uskupení B obsadilo Lierfeld a Merlscheid. XII.sbor – 317.pluk od 80.pěší postupoval na sever mezi řekami Prüm a Nims a dobyl Liessem a Niederweiler. Bojové uskupení B od 4.obrněné útočilo směrem na Sefferweich a Malbergweich a v lesích severně od Nattenheimu bylo nepřítelem zastaveno a průzkumná hlídka od uskupení A se zkontaktovala s jednotkami 5.pěší, která ve svém sektoru čistila západní břeh řeky Kyll. Posílený 11.pluk dobyl Bitburg a Irsch, 10.pluk se zmocnil Roehlu a Scharfbilligu a prapory 2.pluku obsadily Suelm, Dahlem, Trimport a Idenheim. Pluky 76.pěší postupovaly v úseku mezi řekami Prüm a Kyll směrem na Trevír a obsadily Hofweiler, Ittelkyll, Idesheim a Helenenberg. XX.sbor – bojové uskupení A od 10.obrněné, kterému velel brigádní generál Edwin W.Piburn, prolomilo minová pole nedaleko Pellingenu a vyčistilo Paschel a Obersehr. Jednotky 301.a 302.pluku od 94.pěší, při rozšiřování předmostí v úseku Ockfen – Serrig na severovýchod, pokračovaly v dobývání bunkrů a obranných pozic. 26.pěší divize generálmajora Willarda S.Paula pokračovala v upevňování svých pozic na předmostí v Saarlauternu.
6.skupina armád – síly 7.armády se přeskupovaly. 63., 70.pěší, 12.obrněná a 101.jízdní mechanizovaná squadrona přešly od XV. pod kontrolu XXI.sboru. XV.sbor se 44.a 100.pěší divizí držel obrannou linii a přešel do zálohy.