9.armáda – XVI.sbor – 35.pěší divize – prapory 137.pluku dobyly Altmyhl, Myhl, Gederath a Gederhahn a 134.pluk obsadil Millich, Schauffenberg, Ratheim a Wassenberg. Bojové uskupení A od 8.obrněné překročilo řeku Rúr v Hilfarthu a zamířilo k Wegbergu. XIII.sbor – rota B od 771.tankového praporu jako úderný oddíl taktické skupiny „Church“ od 84.pěší postoupila z Mazerathu asi patnáct kilometrů k silniční křižovatce jihovýchodně od Waldnielu. K vyčišťovacím úkolům byla k 84.pěší přidělena 11.jízdní mechanizovaná skupina. Bojové uskupení B od 5.obrněné, na levém boku sboru, přes extrémně špatný blátivý terén postoupilo ke Guenhovenu a k Rheindahlenu, kde bylo zastaveno močálem. 102.pěší divize – pěchota 406.pluku prošla kolem stojících tanků, vyčistila Rheindahlen a pokračovala na sever. Prapory 405.pluku postoupily k linii železniční tratě Wegberg – Rheydt. XIX.sbor – 175.pluk od 29.pěší obsadil Holzweiler, Kuckum a Borschemich, 116.pluk vyčistil Immerath, Pesch a Otzenrath a 115.pluk dobyl Opherten a Jackerath. Jednotky 30.pěší postupovaly na sever na Garzweiler, které dobyl 120.pluk a Königshoven, který obsadil 119.pluk.

12.skupina armád – 1.armáda – VII.sbor – oddíly 4.jízdní mechanizované skupiny dobyly Tollhausen a Esche. Taktická skupina „Hogan“od 3.obrněné překročila řeku Erft po dobytém mostě v Gleschu a taktická skupina „Richardson“ přebrodila řeku u Paffendorfu. 83.průzkumný prapor vyčistil Grouven a pronikl k řece v Zieverichu, ale těsně před prvními jednotkami stačil nepřítel zničit tamní most. Bojové uskupení B obsadilo Elsdorf, Wuellenrath a Giesendorf, taktická skupina „Kane“ od bojového uskupení A dobyla Heppendorf a Sindorf, zatímco taktická skupina „Doan“ ve spolupráci s jednotkami 8.pěší, vyčistila Bergerhausen a část Kerpenu. Prapory 395.pluku od 99.pěší se soustřeďovaly nedaleko Stolbergu. III.sbor – 1.pěší divize – 16.pluk vyčistil Frangenheim a Vettweis a v 19.00 zahájil útok směrem k řece Neffel a 18.pluk obsadil Kelz a Irresheim. Zesílený 39.pluk od 9.pěší prošel přes postavení 1.pěší divize a dobyl Thum a Nodeggen, 60.pluk překročil řeku Rúr a soustředil se nedaleko Rathu. 14.jízdní mechanizovaná skupina, zajišťující jižní křídlo sboru, překročila řeku Rúr a zastavila se v oblasti Drove. V.sbor – síly 69.pěší divize zahájily útok na hřeben ležící na východ od řeky Prether a zabezpečit hlavní silnici Hellenthal – Hollerath. Její 271.pluk obsadil Dickerscheid a 273.pluk Giescheid.

3.armáda – VIII.sbor – 87.pěší zaútočila směrem na Ormont a Hallschlag. Bojové uskupení A od 6.obrněné vybudovalo malé předmostí po překročení řeky Prüm. 9.prapor obrněné pěchoty překročil řeku nedaleko Manderscheidu a obsadil Heilhausen. Část bojového uskupení B překročila řeku severněji, ale byla prudkým nepřátelským protiútokem vržena zpět. XII.sbor – prapory 317.pluku od 80.pěší, na severním křídle sboru, překročily řeku Prüm a dobyly Wissmannsdorf. Bojové uskupení B od 4.obrněné obsadilo Nattenheim a Fliessem a uskupení A proniklo do Matzenu. Prapory 11.a 10.pluku od 5.pěší, postupující v jedné linii, přeťaly hlavní silnici Bitburg – Trevír ( Trier ). 11.pluk obsadil Masholder a Moetsch a postoupil do jižního předměstí Bitburgu, 10.pluk vyčistil Esslingen. 76.pěší divize – 304.pluk obsadil Meckel a Gilzem, 417.pluk postupoval směrem na Idesheim a Welschbillig, 1.prapor 385.pluku dobyl Irrel a 2.prapor po překročení řeky Prüm obsadil Niederweis. XX.sbor – bojové uskupení A od 10.obrněné zahájilo postup na Trevír ( Trier ). Prošlo přes postavení bojového uskupení A v Zerfu a zamířilo severním směrem na Pellingen, ale postup byl zpomalen četnými minovými poli a dalšími nástrahami. Bojové uskupení B zanechalo část svých sil v Zerfu k zajištění této důležité křižovatky z jihu a východu, postupovalo za uskupením A a obsadilo Baldringen. Bojové uskupení R dokončilo překročení řeky Sáry v zóně 94.pěší a postupovalo na sever k zajištění silnice Irsch – Zerf. 376.pluk od 94.pěší byl připojen k 10.obrněné a prapory 301.a 302.pluku rozšiřovaly předmostí mezi Ockfenem a Serrigem na sever a severovýchod.