9.armáda – XVI.sbor – 35.pěší divize – 137.pluk postupoval z Doverenu severovýchodně přes Bruck směrem na Hückelhoven, 134.pluk se zmocnil v Hilfarthu mostu přes Rúr, překročil řeku a obsadil asi jeden a půl kilometrový prostor předmostí. XIII.sbor – 335.pluk od 84.pěší obsadil Golkrath a 334.pluk dobyl Matzerath. Prapory 407.a 406.pluku od 102.pěší vyčistily Tenholt, Kückhoven, Bellinghoven a Wockerath a zaútočily na Erkelenz. Bojové uskupení B od 5.obrněné obsadilo Terheeg, Hauthausen a Mennekrath. XIX.sbor – po obsazení Güstenu převzal 116.pluk 29.pěší úsek pravého křídla 115.pluku, který dobyl Speil, Ameln a Titz. 30.pěší divize – 120.pluk obsadil Kalrath a 117.pluk Oberembt, Kirch a Troisdorf. Tankové oddíly bojového uskupení B od 2.obrněné a jednotky 113.jízdní mechanizované skupiny zaujaly pozice na pravém křídle 30.pěší divize.

12.skupina armád – 1.armáda - VII.sbor – 24.jízdní průzkumná squadrona od 4.mechanizované skupiny prošla přes les Hambach a na severovýchodním okraji narazila na nepřítele, rota B od 4.squadrony postoupila přes Steinstrass a prováděla průzkum směrem na Esch. 3.obrněná divize - taktické skupiny „Welborn“ a „Lovelady“ od bojového uskupení B prošly lesem a postoupily k předměstí Elsdorfu, Berrendorfu a Wüllenrathu, taktické skupiny „Kane“ a „Doan“ od bojového uskupení A obsadily Buir a Blatzheim. 83.obrněný průzkumný prapor se pokusil zabezpečit předmostí pro překročení průplavu Erft nedaleko Bergheimu, ale v Manheimu byl zastaven. 104.pěší divize – 413.pluk obsadil Morchenich, před setměním dobyl 414.pluk Golzheim a 415.pluk byl stažen do zálohy. 121.pluk od 8.pěší obsadil Eschweiler a pokračoval v postupu severovýchodním směrem, 28.pluk vyčistil zbývající část Stockheimu, dobyl Frauwullesheim a několik dalších vesnic v okolí Rommelsheimu. III.sbor – pluky 1.pěší divize rozšiřovaly předmostí na východ a jihovýchod – 16.pluk vyčistil Soller, 26.pluk obsadil Udingen, Leversbach, Rath a Boich a 18.pluk převzal po jednotkách 8.pěší Stackheim a dobyl Jakobwuellesheim. 39.pluk od 9.pěší, posílený 1.praporem 60.pluku, překročil řeku Rúr v zóně 1.pěší divize a soustředil se nedaleko Boichu.

3.armáda – VIII.sbor – 87.pěší divize – v 15.00 zahájily prapory 345.a 346.pluku útok severním směrem na Ormont a Hallschlag. 6.obrněná držela obranné pozice podél řeky Prüm a její průzkumné hlídky pátraly po vhodných místech k jejímu překročení. XII.sbor – 80.pěší divize dokončovala vyčišťovací akce v oblasti západně od řeky Prüm na severním křídle sboru. 319.pluk obsadil Phillipsweiler a Mauel. Bojové uskupení B od 4.obrněné dobylo výšiny severně od Bitburgu, ale nepodařilo se mu vyčistit Erdorf, ležící na řece Kyll a uskupení A se soustředila v oblasti Rittersdorfu. 3.prapor 2.pluku postupoval severovýchodně k řece Nims a obsadil Stahl a Birtlingen, 10.pluk vyčistil Messerich a Dockendorf a po překročení řeky obsadil Niederstedem a Oberstedem. 76.pěší se přeskupila pro postup k řece Mosele v oblasti Trevíru ( Trier ) a zaútočila z předmostí u Holsthumu východním a jižním směrem. 304.pluk zabezpečoval přechody na předmostí řeky Nims nedaleko Wolsfeldu, 1.prapor 385.pluku postupoval z Holsthumu směrem na Irrel a 417.pluk se připravoval k útoku z předmostí u Wolfsfeldu. 2.jízdní mechanizovaná skupina pokračovala v ochraně jižního křídla sboru a vyslala průzkumné hlídky do Wasserbilligu. XX.sbor – bojové uskupení B od 10.obrněné postupovalo podél silnice Irsch – Zerf, vyprostilo z obklíčení oddíly 5.praporu „Rangers“ jižně od silnice a dobylo Zerf, bojové uskupení A překročilo řeku Sáru v zóně 94.pěší a postupovalo na Irsch a uskupení R vyrazilo z Nittelu směrem na Beurig. 94.pěší se připravovala k útoku na výšiny ležící mezi Hammem a Geizenbergem a k podpoře 10.obrněné při postupu na Trevír. 101.pluk od 26.pěší vystřídal jednotky 328.pluku a převzal velení nad předmostím v Saarlauternu.