9.armáda – XVI.sbor – 35.pěší divize začala v Linnichu přecházet řeku Rúr. XIII.sbor – 84.pěší divize – zesílený 335.pluk obsadil Houverath a 334.pluk vyčistil Hetzerath a Granterath. 3.prapor 405.pluku od 102.pěší obsadil Ralshoven, 406.pluk dobyl Katzem a několik dalších vesnic v okolí a 407.pluk obsadil Lovenich. Bojové uskupení B od 5.obrněné překročilo řeku Rúr a soustředilo se jižně od Hottorfu. XIX.sbor – 330.pluk od 30.pěší dobyl Pattern, Mersch a Müntz. 29.pěší divize – 116.pluk obsadil Welldorf, pokračoval na Güsten a vyslal jeden oddíl severně aby obsadil Serrest a 117.pluk vyčistil Steinstrass a začal útočit na Lich.

12.skupina armád – 1.armáda – 104.pěší divize – 415.pluk sváděl během noci z 24.na 25.února boje o Ellen a zbývající část Arnoldweileru a do rána obě vesnice dobyl. 413.pluk zabezpečil výšiny severovýchodně od Arnoldsweileru a ve 21.00 zahájil postup na Morschenich a 414.pluk, na pravém křídle divize, zaútočil v 03.00 směrem na Merzenich, které dopoledne vyčistil a v noci začal postupovat na Golzheim. Část 4.jízdní mechanizované skupiny vystřídala 415.pluk v oberzieru a Ellenu a vytvořila kontakt s jednotkami 9.armády. 8.pěší divize – 8.pluk zlikvidoval poslední opěrné body v jižní části Dürenu a obsadil tamní kasárna. 121.pluk dobyl Binsfeld a Girbelsrath a 28.pluk vyčistil větší část Stockheimu a obsadil Rommelsheim. III.sbor – 1.pěší divize – oddíly 2.a 3.praporu 16.pluku překročily řeku Rúr v zóně VII.sboru a postupovaly z Niederau na jih zabezpečit oblast pro překročení řeky ostatními jednotkami divize. 2.prapor obsadil Kreuzau a Drove a 3.prapor byl u Stockheimu zastaven nepřítelem. Po poledni přešel řeku po nově vybudovaném mostě 1.prapor a postupoval z Krezau jižním směrem. Pozdě odpoledne zahájil přechod řeky 26.pluk.

3.armáda – VIII.sbor – bojové uskupení A od 11.obrněné se během noci z 25.na 26.února přesunulo do oblasti Manderfeldu a začalo přebírat operační prostor 247.pluku na levém křídle 87.pěší, která se začala připravovat vyčistit zbývající nepřátelské obranné pozice Západního valu na levém boku sboru. 6.obrněná převzala nový sektor západně od řeky Prüm a vystřídala prapory 359.a 357.pluku od 90.pěší. 6.jízdní mechanizovaná skupina odrazila u Scheuernu nepřátelský útok. V úseku XII.sboru vyčistily jednotky 80.pěší divize Mettendorf. 4.obrněná se přeskupila aby mohla pokračovat v útoku. Bojové uskupení B, složené z 51.praporu obrněné pěchoty, 37.tankového praporu a podpůrných jednotek, postupovalo východně proti dezorganizované obraně, v Hermesdorfu překročilo řeku Prüm a vybudovalo předmostí na řece Nims u Rittersdorfu. Bojové uskupení A, složené z 10.praporu obrněné pěchoty, 8.tankového praporu a podpůrných oddílů, postoupilo v noci z Brimingenu k řece Prüm a začalo ji přecházet v Oberweisu, který vyčistilo spolu s jednotkami 80.pěší. 5.pěší divize - 1.a 3.prapor od 2.pluku a 3.prapor od 10.pluku překročily řeku Prüm nedaleko Peffingenu a začaly postupovat severovýchodně směrem na Bittburg. 1.a 3.prapor 2.pluku obsadil Wettlingen a výšiny severovýchodně od této vesnice a na západním břehu řeky vyčistil 2.prapor Olsdorf a Bettingen. Prapory 10.pluku dobyly Peffingen a Ingendorf. Jednotky 1.a 2.praporu 304.pluku od 76.pěší překročily řeku v zóně 5.pěší a obsadily Holsthum. O půlnoci přešly řeku roty 1.praporu 385.pluku a 3.praporu 304.pluku. XX.sbor – bojové uskupení B od 10.obrněné překonalo řeku Sáru u Taben-Rodtu, v úseku 94.pěší, a postupovalo přes Irsch směrem na Zerf. 94.pěší divize – 376.pluk pomalu rozšiřoval předmostí u Ockfenu a prapory 301.a 302.pluku rozšiřovaly předmostí v úseku Serrig – Taben-Rodt. Obklíčený 5.prapor „Rangers“ odolával silnému nepřátelskému tlaku a udržel pozice jižně od silnice Irsch – Zerf. V Serrigu vybudovali ženisté kolejový most.

6.skupina armád – 7.armáda – XV.sbor posiloval své stávající obranné pozice. V zóně VI.sboru dokončila 36.pěší převzetí sektoru po 101.výsadkové divizi.