9.armáda – XIII.sbor – 84.pěší divize – 335.pluk prošel přes pozice 334.pluku v Baalu a postupoval severozápadně na Doveren, který dobyl jeho 1.prapor ve spolupráci s tankovými jednotkami 5.obrněné divize. Pluky 102.pěší odrazily německý protiútok vedený na levé křídlo divize, stočily se k severu a obsadily Kofferen, Dingbuchhof, Hompesch a Hotton. V Linnichu byl dokončen most po kterém mohla být k podpoře pěchoty přesunována těžká technika. Bojové uskupení B od 5.obrněné se vrátilo od 102.pěší zpět k mateřské divizi a soustředilo se v oblasti Baesweileru. XIX.sbor – 29.pěší divize – 175.pluk kompletně obsadil Jülich a s pomocí plamenometných tanků zredukoval obranu Citadely. Část pluku postupoval východním směrem podél silnice Jülich – Steinstrass, obsadil Stetternich a zkontaktoval se s jednotkami 30.pěší. Úsek 175.pluku převzaly v noci prapory 116.pluku. Jednotky 119.pluku od 30.pěší v 01.30 kompletně obsadily Hambach, v 06.30 dobyly Niederzier a vyčistily část lesů Grosse Forst a Lindenberger Wald. 117.pluk překonal řeku Rúr a postupoval severovýchodně od Niederzieru směrem na Steinstrass, ale postup podpůrných tanků byl zastaven zátarasy z poražených stromů a minových nástrah.

12.skupina armád – 1.armáda – VII.sbor – 104.pěší divize – 415.pluk obsadil Oberzier a dvě třetiny Arnoldsweileru a o půlnoci zahájil útok na Ellen. 413.pluk obsadil seřaďovací nádraží v severovýchodní části Dürenu. 13.pluk od 8.pěší pokračoval v čištění jižního předměstí Dürenu, 28.pluk obsadil Krathausen a Niederau, ale severozápadně od Stockheimu byl donucen německým protiútokem ustoupit. V.sbor – 2.pěší divize převzala úsek původně držený jednotkami 9.pěší.

3.armáda – na frontě VIII.sboru obsadily jednotky 90.pěší divize Bellscheid, Ringhuscheid, Oberpierscheid a Niederpierscheid. Bojové uskupení A od 11.obrněné bylo připojeno k 87.pěší a ostatní síly 11.obrněné byly staženy do zálohy. Bojové uskupení B od 6.obrněné dobylo Lembach, Neuerburg, Muxerath a pokračovalo v postupu jižně aby se zkontaktovalo s jednotkami 318.pluku od 80.pěší, který čistil výšiny severně od Obergeckleru a průzkumný oddíl od bojového uskupení A obsadilo Sevenig. 6.jízdní mechanizovaná skupina ve spolupráci s dalšími tankovými oddíly 6.obrněné obsadila Herbstmuhle, Rodershausen, Koxhausen, Berscheid, Nasingen a Bauler. XII.sbor – bojové uskupení B od 4.obrněné postoupilo k Outscheidu a Brimingenu, kde se setkalo s mírným odporem. V noci z 24.na 25.února překročily řeku Prüm síly 5.a 76.pěší divize. XX.sbor – tři prapory obrněné pěchoty pod velením bojového uskupení A od 10.obrněné překonaly řeku Sáru v útočných člunech a pomáhaly 376.pluku od 94.pěší rozšiřovat předmostí směrem na Schoden a Beurig. Prapory 301.a 302.pluku měly obsazený levý břeh po linii Serrig – Taben-Rodt.5.prapor „Rangers“ postupoval severovýchodně za nepřátelskou linií ve snaze přetnout silnici Irsch – Zerf, ale nedaleko svého cíle se dostal do obklíčení. V Taben-Rodtu vybudovali ženisté kolejový most. Jednotky 26.pěší divize pokračovaly v dalších útocích na předmostí v Saarlauternu.

6.skupina armád – 7.armáda – XV.sbor – pluky 63.pěší obnovily útočné operace severním směrem a kompletně zredukovaly nepřátelský výběžek u Welferdingu, obsadily Bübingen, Bliesransbach a kopce mezi oběma městečky.