21.skupina armád – v 03.30 zahájily po pětačtyřicetiminutové dělostřelecké přípravě síly 9.armády operaci „Grenade“. V úseku XVI.sboru, jednotky 314.pluku od 79.pěší a 320.pluku od 35.pěší postoupily do pozic v blízkosti řeky Rúr. XIII.sbor – 84.a 102.pěší divize překročily řeku v Linnichu a Rurdorfu. 334.pluk od 84.pěší divize obsadil Koerrenzig, Rurich a Baal. Prapory 407.a 405.pluku od 102.pěší dobyly Glimbach, Gevenich a Boslar. XIX.sbor – jednotky 29.pěší překročily řeku Rúr v úseku mezi Broichem a Jülichem. 115.pluk dobyl Broich a výšiny severovýchodně a jihovýchodně od tohoto městečka a zablokoval silnici Merch – Pattern, 175.pluk překonal řeku v Jülichu a přes potíže byla větší část města vyčištěna, pouze v pevnosti Citadela se drželi němečtí obránci. K podpoře jednotek 175.pluku, které čistily město, byl přidělen 3.prapor 116.pluku. Prapory 330.pluku od 83.pěší se přesunul do oblasti Schleidenu a byl připojen k 29.pěší. útočné oddíly 30.pěší překročily řeku nedaleko Schophovenu. 119.pluk obsadil Selgersdorf, Altenburg a Daubenrath a po vyčištění těchto vesnic zahájil ve 23.00 útok na Hambach. 120.pluk dobyl Selhausen a Krauthausen a začal útočit na Niederzier.

12.skupina armád – 1.armáda – divize VII.sboru zahájily v 03.30, po pětačtyřicetiminutové intenzívní dělostřelecké přípravě, násilný přechod řeky Rúr. 415.pluk od 104.pěší obsadil Huchema Stammeln a prapory 413.pluku se zmocnily Birkesdorfu a severní části Dürenu. 8.pěší divize – 13.pluk pronikl do Dürenu z jihu a postoupil k železniční trati, 28.pluk prošel přes les západně od Stockheimu a zaútočil na toto městečko. Jednotky 394.pluku a 324.ženijního praporu se vrátily zpět k 99.pěší, která byla soustředěna v okolí Aubelu.

3.armáda – v sektoru VIII.sboru se podařilo americkým jednotkám rozvrátit obranu, která začala být velmi dezorganizovaná. 90.pěší divize – 357.pluk obsadil Kopscheid a ve Waxweileru a postupoval k linii řeky Prüm u Waxweileru a Manderscheidu, prapory 358.pluku a oddíly taktické skupiny „Spiess“ dobyly Krautscheid, Heilbach, Uppershausen a Berkoth. 11.obrněná divize byla vyklíněna spojením 6.obrněné s jednotkami 90.pěší divize. Bojové uskupení B od 6.obrněné obsadilo Jucken a výšiny mezi touto vesnicí a Olmscheidem a v Karlshausenu vytvořilo kontakt s oddíly 6.jízdní mechanizované skupiny a postupovalo na Obergeckler. Bojové uskupení A čistilo svůj úsek předmostí na levém břehu řeky Our. 15.tankový prapor překročil řeku v Übereisenachu a obsadil prostor jižně mezi řekami Our a Irsen. XII.sbor – jednotky 80.pěší vyčistily Obergeckler a bojové uskupení B od 4.obrněné obsadilo Niedergeckler a rychle udeřilo na Sinspelt, kde se zmocnilo neporušeného mostu přes řeku Enz. 76.pěší pokračovala ve vyčišťovacích akcích západně od řeky Prüm. XX.sbor – 376.pluk od 94.pěší dobyl a vyčistil Ockfen, ležící na východním břehu řeky Sáry. Ostatní jednotky 94.pěší pokračovaly v přechodu řeku na předmostí u Serrigu, první jednotky v útočných člunech, později po pěší lávce, vybudované nedaleko Taben-Rodtu. 94.průzkumná rota obsadila Krutweiler. Roty 5.praporu “Rangers“ a 3.praporu 101.pluku od 26.pěší divize byly připojeny k 94.pěší a začaly v prostoru Orcholzu překračovat řeku Sáru. Taktická skupina „Polk“ provedla klamný útok proti nepřátelským pozicím v oblasti Merzigu. 26.pěší pokračovala v bojích o sektor předmostí v Saarlauternu a omezenými útoky pomalu posilovala svá obranná postavení.

6.skupina armád – 7.armáda – XV.sbor – 70.pěší divize – prapory 275.a 274.pluku zlepšovaly svoje pozice pod Saarbrückenem a 276.pluk vyčistil zbývající část Forbachu. V úseku VI.sboru začaly na jeho levém křídle jednotky 36.pěší přebírat frontovou linii 101.výsadkové divize.