12.skupina armád – 1.armáda –oddíly 82.výsadkové čistili týlový prostor III.sboru. V úseku V.sboru byl 2.prapor „Ranger“ připojen ke 102.jízdní mechanizované skupině.

3.armáda – na frontě VIII.sboru se nepřátelský odpor rozpadal. 90.pěší divize – 359.pluk vyčišťoval svůj úsek a vyslal průzkumné hlídky k řece Prüm u Lünebachu, prapory 357.pluku rychle obsadily Lichtenborn a 358.pluk, posílený taktickou skupinou „Spiess“, dobyl Arzfeld, Hölzchen a výšiny, které se táhnou od Hickenhausenu až k Neurathu. Bojové uskupení R od 11.obrněné obsadilo Eschfeld a Reiff a uskupení B, postupující na jižním křídle vytvořilo kontakt s oddíly 6.obrněné. Bojové uskupení B od 6.obrněné dobylo Irrhausen a Olmscheid, úderná část uskupení A překročila řeku Our, vystřídala oddíly uskupení B v Dasburgu, postupovala jižním směrem podél východního břehu řeky Our a obsadila Preischeid a Affler. 15.tankový prapor kompletně vyčistil svůj sektor Západního valu a dobyl Obereisenbach. 28.jízdní průzkumná squadrona přešla ve Viandenu řeku Our přes nově postavený montovaný most ( Bailey Bridge ) a zkontaktovala se v Obersgegenu s jednotkami 80.pěší divize, které velel generálmajor Horace L.McBride. Síly XII.sboru upevňovaly stávající pozice a začínaly se přeskupovat. 318.pluk od 80.pěší vyrazil z oblasti Mettendorfu směrem na Niedergeckler a Sinspelt a 319.pluk ( plukovník Normando A.Costello ) dobyl Geichlingen. Bojové uskupení B od 4.obrněné zaútočilo o půlnoci z 22 na 23.února, prošlo přes sektor 319.pluku, od kterého se vrátil zpět k divizi 53.prapor obrněné pěchoty. Pluky 5.a 76.pěší divize se přeskupovaly pro násilný přechod řeky Prüm. Jednotky 2.pluku od 5.pěší převzaly kontrolu nad zónou, původně drženou 317.plukem ( plukovník George D.Bruner ) 76.pěší divize. 304.pluk ( plukovník Wallace A.Choguette ) převzal po 2.jízdní mechanizované skupině sektor mezi Steinheimem a Girstem a 385.pluk plukovníka Onto J.Bragana pokračoval ve vyčišťovacích akcích v oblasti západně od řeky Prüm. Jednotky 2.jízdní mechanizované skupiny zaujaly obranné pozice na linii řek Sauer a Mosela od Steinheimu k Grevenmacheru. XX.sbor – tankové oddíly 10.obrněné vyčistily zbývající oblast Moselsko – Sárského trojúhelníku a snažily se zabezpečit předmostí nedaleko Ockfenu pro přechod řeky Sáry a připojený 376.pluk od 94.pěší, kterému od dneška velel plukovník Raynor E.Anderson, měl v plánu překročit řeku před svítáním a později odpoledne, ale silná nepřátelská palba tomu pokaždé zabránila. Řeku úspěšně překonal v útočných člunech až během noci z 22.na 23.února. Další pluky 94.pěší, 302.a 301., zahájily ráno přechod řeky v prostoru Staadt – Taben a podařilo se jim obsadit Serrig. Jednotky taktické skupiny „Polk“ a připojeného 5.praporu „Rangers“ čistily přidělenou oblast.

6.skupina armád – 7.armáda – XV.sbor – úderné prapory 276.pluku od 70.pěší měly pod kontrolou dvě třetiny Forbachu a další jednotky divize čistily výšiny pod Saarbrückenem.