12.skupina armád – 1.armáda – 39.pluk, který byl dočasně připojen ke 2.pěší se vrátil zpět pod velení 9.pěší divize.

3.armáda – VIII.sbor – 90.pěší divize – prapory 359.pluku obsadily Strickscheid a Euscheid, 357.pluk, nyní pod velením plukovníka Johna H.Masona, s podporou taktického letectva dobyl výšiny nad Lichtenbornem, vyčistil Stalbach a pomáhal taktické skupině „Gassman“ obsadit Binscheid. 358.pluk čistil prostor mezi Halenbachem a Hickeshausenem a obě vesničky obsadil. Bojové uskupení R od 11.obrněné, rozšířilo průlom v obranné linii Západního valu, obsadilo Roscheid a zničilo několik pevnůstek severovýchodně a severozápadně od této vesnice. 41.jízdní průzkumná squadrona byla odvolána od 6.obrněné divize, ke které byla přiřazena a soustřeďovala se nedaleko Lascheidu. Jednotkám 6.obrněné se podařil velký pokrok východně od řeky Our, oddíly 9.praporu obrněné pěchoty, postupující jižně, obešly pevnůstky podél východního břehu řeky a dobyly Dahnen a Dasburg. 50.prapor obrněné pěchoty postupoval východním směrem a obsadil Reipeldingen a Daleiden. XII.sbor – úderné prapory 318.pluku od 80.pěší vyčistily pahorkatinu jižně od Mettendorfu, 317.pluk se dostal pod těžkou palbu, když se pokoušel dobýt výšiny západně od Niehlu a 319.pluk, posílený oddíly 53.praporu obrněné pěchoty od 4.obrněné divize, obklíčil a zničil nepřátelské jednotky v obranných pozicích na Západním valu mezi řekami Our a Gay a dobyl Roth, Korperich a Lahr. 385.pluk od 76.pěší eliminoval ve svém úseku další nepřátelské pevnůstky. 2.jízdní mechanizovaná skupina stáhla svojí taktickou jednotku z Wincheringenu na pozice západně od Mosely. XX.sbor – tankové skupiny 10.obrněné postupovaly v Sársko – Moselském trojúhelníku proti dezorganizovanému nepříteli směrem k mostům v Kanzenu a Wiltingenu. Bojové uskupení R obsadilo Rehlingen, Nittel, Temmels a Fellerich, uskupení A dobylo Tawern a čistilo oblast řeky Sáry severním a východním směrem a uskupení B vyrazilo severovýchodně na Saarburg a z větší části město vyčistilo. 376.pluk od 94.pěší postoupil do oblasti Ockfenu a zbytek divize čistil svůj sektor východně k řece Sáře mezi Orscholzem a Saarburgem. 5.prapor „Ranger“ byl od 94.pěší převelen k taktické skupině „Polk“, jako podpora k rozšíření prostoru na sever.

6.skupina armád – 7.armáda – XV.sbor – 70.pěší divize – 276.pluk sváděl pouliční boje ve Forbachu a obsadil asi třetinu města, 274.pluk dobyl Spicheren a postoupil k dominantním výšinám nad Saarbrückenem a Stiring Wendelem a několik dalších dní o tyto strategické výšiny bojoval s houževnatým nepřítelem. VI.sbor – vzhledem ke změně hranice operačního prostoru 36.pěší, vystřídaly její 141.pluk oddíly 9. pluku „Zuávů“ od 3.alžírské divize.