Vrchní velitelství spojeneckých sil se přesunulo do Remeše. Na kontinent se vylodila 20.obrněná divize.

12.skupina armád – 1.armáda – 99.pěší, bez 394.pluku, byla přiřazena k VII.sboru a přesunovala se do oblasti Aubel - Clermont. V.sbor – 28.pěší byla připojena ke sboru a vystřídala ve frontové linii jednotky 2.pěší divize.

3.armáda – VIII.sbor – 90.pěší divize – 359.pluk prolomil nepřátelskou obranu v lese východně od Oberüttfeldu, 2.prapor 357.pluku obsadil Huf a kopec severně od této osady, ale taktické skupině „Gassman“ a rotě A od 1.praporu se nedařilo obsadit Binscheid. 358.pluk byl stažen do zálohy. Bojové uskupení R od 11.obrněné vyčistilo Sengerich a výšiny kolem vesnice. Tankové skupiny 6.obrněné divize obnovily útočné operace podél řeky Our. Bojové uskupení B dobylo severně od Dahnenu opevnění Západního valu a postoupilo asi o tři kilometry. Uskupení A zahájilo klamný útok v prostoru Dasburgu. 6.jízdní mechanizovaná skupina rozšiřovala a upevňovala předmostí na řece Our. XII.sbor – 80.pěší divize – prapory 318.pluku zaujaly pozice k útoku na výšiny ležící jižně od Mettendorfu, 317.pluk vyčistil kopce severně od Nusbaumu, překročil řeku Enz a obsadil Enzen. Jednotky 319.pluku pokračovaly ve svém sektoru v dobývání pevnůstek Západního valu. 5.pěší postupovala podél západního břehu řeky Prüm a jednotky jejího 2.pluku obsadily Halsdorf. Oddíly 358.pluku od 76.pěší upevňovaly předmostí a pokračovaly v ničení nepřátelských pevnůstek. XX.sbor – 10.obrněná, posílená 376.plukem od 94.pěší, zahájila útočné operace k vyčištění Sársko – Moselského trojúhelníku. Úderné prapory 376.pluku obsadily Kreuzweiler a Thorn, bojové uskupení R dobylo Palzem, Dilmar, Südlingen, Wehr, Helfant a Rommelfangen a uskupení A obsadilo Kirf, Meurich, Kelsen, Dittlingen, Korrig a Fisch. Při postupu k řece Sáře vyčistil 301.pluk Kollesleuken a Freudenberg a 302.pluk dobyl Weiten a Orscholz.

6.skupina armád – 7.armáda – XV.sbor – úderné oddíly 376.pluku od 70.pěší pokračovaly v těžkých pouličních bojích ve Forbachu a 275.pluk obsadil Alsting, Zinzing a Hesseling.