12.skupina armád – 1.armáda – od V.sboru byla pod přímé velení 1.armády přeřazena 99.pěší.

3.armáda – VIII.sbor – 90.pěší divize – úderné prapory 358.pluku dobyly Masthorn a silně bráněný kopec západně od Pronsfeldu, 359.pluk obsadil Oberüttfeld a Niederüttfeld a útočil na kopec severně od Hufu a taktická skupina „Gassman“, složená s 90.průzkumné roty a jedné čety tanků, zabezpečovala pravé křídlo 357.pluku a postupovala směrem na Binscheid. Bojové uskupení R od 11.obrněné obsadilo Herzfeld a čistilo oblast u Leidenbornu. 6.jízdní mechanizovaná skupina - jedna četa od 28.jízdní průzkumné squadrony překročila řeku Our severně od Viandenu a postavila pěší lávku a jednotky 6.squadrony upevňovaly předmostí mezi Gemündem a Bivelsem. XII.sbor – prapory 318.a 317.pluku od 80.pěší postupovaly k řece Prüm a obsadily Hommerdingen, Freilingen a Nusbaum. Jednotky 319.pluku obklíčily zbývající nepřátelské pozice na Západním valu. Druhý prapor 2.pluku od 5.pěší dobyl Stockem, 11.pluk byl vystřídán částmi 385.pluku od 76.pěší a stažen do zálohy. Taktická skupina od 2.jízdní mechanizované skupiny překročila v noci u Ehnenu řeku Moselu a obsadila hlavní silnici vedoucí do Wincheringenu. Síly XX.sboru zahájily útok k vyčištění Sársko – Moselského trojúhelníku. Po intenzívní dělostřelecké přípravě, zaútočily v 04.00 prapory 376., 301.a 302.pluku od 94.pěší a roty připojeného 5.praporu „Rangers“ k hlavní silnici Borg – Munzingen. Útočící jednotky, za přímé podpory dělostřelectva a taktického letectva prorazily obrannou linii Západního valu a dobyly Oberleuken, Kesslingen, Faha a Münzingen. V 18.00 byl 376.pluk připojen k 10.obrněné divizi, která se soustřeďovala k útoku v oblasti Perl – Besch. Úderné oddíly 26.pěší a taktické skupiny „Polk“ pokračovaly v místních útocích ze stávajících pozic.

6.skupina armád – 7.armáda – XV.sbor – prapory 276.pluku od 70.pěší vnikly do Forbachu, kde sváděly těžké pouliční boje. 253.pluk od 63.pěší dobyl zpět Auersmacher a obsadil Kleinblittersdorf. V úseku VI.sboru vystřídala na levém křídle 14.obrněná divize jednotky 103.pěší.