12.skupina armád – 1.armáda – III.sbor – pluky 9.pěší začaly přebírat operační sektor 82.výsadkové divize, která se přesunovala do prostoru soustředění v oblasti Walheimu a později se celá divize přemístila do blízkosti Remeše, kde zůstala jako záloha vrchního velitelství.

3.armáda – síly VIII.sboru obnovily brzy ráno, bez jakékoli dělostřelecké přípravy, útok skrz opevnění Západního valu a dobyla množství pevnůstek a zničila řadu dalších obranných zátarasů. Prapory 358.pluku od 90.pěší dobyly dominantní kopec nad Pronsfeldem a 359.pluk obsadil Hesfeld. Tankové oddíly bojového uskupení R od 11.obrněné obsadily Grosskampenberg a Leidenborn. Zóna 4.pěší se mírně rozšířila na jih a proto 12.pluk převzal nedaleko Pronsfeldu úsek 358.pluku. 6.jízdní mechanizovaná skupina zabezpečovala malé předmostí na východním břehu řeky Our mezi Gemündem a Bivelsem a vybudovala lávky pro pěší jednotky. XII.sbor – 80.pěší divize – 318.pluk obsadil Kruchten a postupoval směrem na Hommerdingen, 317.pluk dobyl Stockigt a pokračoval v útoku na Nusbaum a prapory 319.pluku sváděly boje o zbývající pevnůstky Západního valu a převzaly úsek 51.praporu obrněné pěchoty od 4.obrněné, který se vrátil zpět k divizi. 5.pěší divize překročila řeku Enz a postoupila k západnímu břehu řeky Prüm a od Peffingenu postupovala jižním směrem. 2.pluk dobyl Schankweiler a 11.pluk vyčistil západní břeh řeky Prüm k jihovýchodu. Vpravo od jednotek 5.pěší divize upevňoval své pozice 385.pluk od 76.pěší. XX.sbor – jednotky 94.pěší kompletně dokončily přípravu k útoku. Prapory 328.pluku od 26.pěší odrážely nepřátelské protiútoky v oblasti předmostí v Saarlauternu a podařilo se jim dobýt a vyčistit několik dalších domů.

6.skupina armád – 7.armáda – XV.sbor – jednotky 70.pěší obsadily Forbach, Etzling, postoupily k hřebenu ležícího jižně od Stiring Wendelu a vyčistily Lixing a Grosbliederstroff. Nepřítel pronikl postavením 253.pluku od 63.pěší a znovu obsadil Auersmacher. 45.pěší divize byla stažena do zálohy 7.armády. Síly XXI.sboru se přesunuly do oblasti Morhange.