K 9.armádě byla připojena 75.pěší divize, ale spadala pod operační velení 2.britské armády.

12.skupina armád – 1.armáda – V.sbor – 9.pěší divize, bez 39.pluku, byla přeřazena k III.sboru a ve 24.00 se začala přesunovat do zóny 82.výsadkové nedaleko Huertgenu. Jednotky 2.pěší převzaly prostor po 9.pěší a pod její velení spadal nyní i 39.pluk.

3.armáda – síly XII.sboru místními akcemi rozšiřovaly a upevňovaly předmostí na řekách Our a Sauer. 385.pluk od 76.pěší převzal po 417.pluku zodpovědnost za jižní úsek předmostí. XX.sbor – úderné prapory 328.pluku od 26.pěší pokračovaly v omezených akcích na předmostí v Saarlauternu.

6.skupina armád – 7.armáda – XV.sbor zahájil druhou fázi ofenzívy k zesílení a zkrácení fronty. 70.pěší divize generálmajora Allisona J.Barnetta, na levém křídle, zaútočila na výšiny jihozápadně od Saarbrückenu. 276.pluk ( plukovník Albert C.Morgan ) se marně pokoušel dobýt Oeting, ale podařilo se mu obsadit dominantní kopce nad městečkem, 274.pluk ( plukovník Samuel C.Conley ) obsadil Kerbach a Behren a 275.pluk ( plukovník John H.McAleer ) útočil směrem na Lixing a Grosbliederstroff. Zároveň s jednotkami 70.pěší postupoval 253.pluk ( plukovník Edward P.Luckert ) od 63.pěší divize k lesu severně od Auersmacheru a jedna jeho jednotka část městečka obsadila. 255.pluk provedl klamný útok k překročení řeky Blies. 44.pěší odrážela německé protiútoky a držela linii fronty. Jednotky 100.pěší zajišťující pravé křídlo sboru, rovněž zahájily další sérii klamných útoků na odvrácení nepřátelské pozornosti. VI.sbor – 42.pěší divize dokončila vystřídání oddílů 45.pěší a ve 24.00 převzala velení nad tímto sektorem. K XVI.sboru 9.armády byla ze zálohy převelena 79.pěší divize.