12.skupina armád – 3.armáda – XII.sbor - jednotky třech divizí sboru, 80., 5.a 76.pěší, prováděly pouze lokální akce k upevnění svých pozic na předmostích a vysílaly průzkumné hlídky.

V noci z 16.na 17.února dokončily prapory 417.pluku ( plukovník George E.Bruner ) od 76.pěší převzetí úseku který původně držel 385.pluk plukovníka Onto J.Bragana. V zóně XX.sboru se přeskupovaly pluky 94.pěší divize pro nadcházející ofenzívu. 328.pluk od 26.pěší pokračoval v upevňování svého postavení na předmostí v Saarlauternu.

6.skupina armád – 7.armáda - XV.sbor – útočné prapory 63.pěší divize pokračovaly v omezených útocích na svém pravém křídle a dosáhly cílů v oblasti Gros Réderching. Jednotky 44.pěší odrážely silné nepřátelské protiútoky. VI.sbor – taktická skupina „Linden“ od 42.pěší začala přebírat frontovou linii 45.pěší divize. Od 1.francouzské armády byl XXI.sbor vrácen zpět pod velení 7.americké armády.