12.skupina armád – 3.armáda – XII.sbor – jednotky 80.pěší divize, na severním křídle sboru, pokračovaly v upevňování předmostí. 5.pěší postupovala na sever směrem na Schankweilera vyslala průzkumné hlídky k řece Prüm. Oddíly 2.pluku převzaly sektor předmostí, který byl předtím v držení jednotek 10.pluku. Úderné prapory 417.pluku od 76.pěší zničily několik dalších pevnůstek Západního valu a vyčistily výšiny severně od Mindenu. XX.sbor – 2.prapor 302.pluku od 94.pěší dobyl několik bunkrů a zákopů nepřátelské obranné linie, ale prudkým nočním protiútokem byl z dobytých pozic vytlačen. Jednotky 328.pluk od 26.pěší zesilovaly svoje pozice na předmostí v Saarlauternu.

6.skupina armád – 7.armáda – XV.sbor zahájil ofenzívu na srovnání a zkrácení frontové linie a k eliminaci nepřátelského výběžku u Gros Réderchingu v sektoru 44.pěší generálmajora Williama F.Deanaa ve Wilferdingu na úseku 63.pěší divize, které velel generálmajor Louis E.Hibbs. 324.pluk plukovníka Kenneth S.Andersona zaútočil proti slabé obraně přes les Buschenbusch, 71.pluk ( plukovník Ercil D.Porter ) udeřil na severovýchod a obsadil Rimling. Prapory 114.pluku plukovníka Roberta R.Martina postoupily přes silnou nepřátelskou palbu z blízkých hospodářských budov Bellevue Farm a dosáhl pozic na druhé straně lesa Bois de Blies Brucken, který později vyčistil 255.pluk ( plukovník Edward A.Chazal ) od 63.pěší, jejíž jednotky postupovaly na pravém křídle 44.pěší. Před touto operací zahájily klamný útok s těžkou palebnou podporou dělostřelecké oddíly 100.pěší divize ( generálmajor Withers A.Burress ).