V zóně 9.armády byla 95.pěší přiřazena k 8.britskému sboru.

12.skupina armád – 1.armáda – III.sbor převzal operační kontrolu nad 1.a 78.pěší a 82.výsadkovou divizí. 14.jízdní mechanizovaná skupina byla odvelena od 1.pěší a připojena ke sboru. 78.pěší obsadila Blens. Následovalo období omezené aktivity, během kterého jednotky sboru čistily zabezpečovaly západní břeh řeky Rúr ve svém sektoru a připravovaly se k přechodu řeky. Velitelství XVIII.sboru se přesunulo do Epernay ve Francii a jednotky sboru začaly s přípravou a tréninkem pro operaci Varsity. V.sbor – 69.pěší kompletně převzala frontovou linii 99.pěší, která se stáhla do oblasti soustředění.

3.armáda – síly VIII.sboru prováděly obrannou aktivitu podél řek Prüm a Our až do 18.února. XII.sbor – 80.pěší divize – 319.pluk dobyl Ammeldingen a 317.pluk se připravoval překročit řeku. Úderné prapory 10.pluku od 5.pěší dobyly Ferschweiler a obsadily pozice na nedalekých výšinách a 11.pluk postoupil k okraji Ernzenu. 417.pluk od 76.pěší pokračoval ve vyčišťování jižního úseku předmostí v koordinaci s jednotkami 5.pěší u Ernzenu. Frontová linie XX.sboru zůstávala beze změn. Prapory 328.pluku plukovníka Paula Hamiltona od 26.pěší dokončily vystřídání 104.pluku ( plukovník Ralph A.Palladino ) v prostoru předmostí v Saarlauternu.

6.skupina armád – 7.armáda – VI.sbor – postup jednotek 36.pěší divize východním směrem byl podél řek Moder a Rýn zastaven rozvodněným terénem. 142.pluk plukovníka George E.Lynche pokračoval v bojích o Oberhoffen.