12.skupina armád – 1.armáda – velitelství III.sboru se přesunulo do Zweifallu a převzalo operační prostor XVIII.sboru, mimo úsek který držela 82.výsadková divize. V.sbor – k 78.pěší se vrátily jednotky 309.pluku a 1.praporu 311.pluku, které byly připojeny k 9.pěší a celá divize byla přidělena XVIII.sboru. 9.pěší přebírala frontovou linii 2.pěší divize.

3.armáda – VIII.sbor – jednotky 4.pěší divize dokončily obsazení Prümu. 41.jízdní průzkumná squadrona byla od 11.obrněné přesunuta pod velení 6.obrněné. 6.jízdní mechanizovaná skupina dobyla západní část Viandenu. XII.sbor – 80.pěší divize – 319.pluk, na severním křídle sboru, dokončil přechod řeky Our a pokračoval v eliminaci německých pevnůstek a 318.pluk posiloval své pozice jižně od Cruechtenu. Přes předmostí 5.pěší divize byly přesunovány tanky a samohybná děla. 10.pluk dokončil obsazení Bollendorfu a pokračoval v postupu na sever. 417.pluk od 76.pěší divize pomalu postupoval podél severního břehu řeky Sauer východním směrem. Síly XX.sboru upevňovaly stávající pozice. 328.pluk 26.pěší začal přebírat frontovou linii 104.pluku.

6.skupina armád – 7.armáda – pod velení XV.sboru byla přiřazena 2.fr.obrněná divize. VI.sbor – úderné jednotky 36.pěší sváděly boje o dva poslední nepřátelské opěrné body - nádraží a továrnu v severozápadní části Oberhoffen sur Moder.