12.skupina armád – 1.armáda zahájila přeskupovat jednotky pro nadcházející útok k překročení řeky Roer. V.sbor – 69.pěší začala přebírat frontovou linii 99.pěší divize, která se po vystřídání přesune do okolí Waimes v Belgii. Přední jednotky III.sboru se začaly přesunovat do zóny 1.armády.

3.armáda – VIII.sbor přešel do obrany a zahájil přeskupení svých sil. Pod velení sboru nyní spadaly tyto jednotky : 87., 4., 90.pěší, 11.a 6.obrněná divize a 6.jízdní mechanizovaná skupina. 4.pěší přizpůsobila obrannou linii podél řeky Prüm od Olzeimu k Watzerathu a vystřídala jednotky od 345.pluku od 87.pěší na svém severním křídle a část 358.pluku od 90.pěší na jižním. 90.pěší divize – 3.prapor 357.pluku postoupil před setměním na linii severně od Masthornu a 358.pluk zaútočil třemi prapory a obsadil Watzerath a Weinsfeld. Po skončení útoku se 90.pěší přeskupila, 357.pluk, na jižním křídle, vystřídal během noci část 11.obrněné divize. 6.obrněná převzala operační zónu 17.výsadkové divize, která se začala přesunovat do prostoru Chalons-sur-Marne, kde zůstane jako záloha vrchního velitelství. Bojové uskupení B udržovalo předmostí východně od řeky Our. XII.sbor – 80.pěší divize – 319.pluk pokračoval v prostoru předmostí u Wallendorfu v ničení pevnůstek Západního valu, 318.pluk čistil výšiny nad Bollendorfem. V noci z 11.na 12.února překročil řeku 2.prapor 317.pluku a byl připojen k 318.pluku. 5.pěší dokončila obsazení výšin ve své zóně podél řeky Sauer a zahájila útok na Bollendorf. 417.pluk od 76.pěší obsadil Echternacherbruck. XX.sbor – jednotky 10.obrněné divize se soustřeďovaly v oblasti Met. 94.pěší – 376.pluk převzal prostor původně držený 301.plukem, který byl stažen do zálohy. 104.pluk od 26.pěší upevňoval své obranné pozice na předmostí v Saarlauternu a odrážel nepřátelské protiútoky.

6.skupina armád – 7.armáda – XV.sbor – 101.jízdní mechanizovaná skupina kompletně převzala frontovou linii po 106.jízdní skupině, která byla stažena a určena jako záložní jednotky armády. Ke sboru byla přidělena 12.obrněná divize a přebírala úsek původně držený bojovým uskupením B od 10.obrněné. VI.sbor – 142.pluk od 36.pěší stále sváděl boje v Oberhofenu.

Pod přímé velení 1.francouzské armády byla od XXI.sboru přeřazena 75.pěší divize.