Na frontě 9.armády, zničily Němci přehrady na řece Rúr a na jihu, v zóně 1.armády voda zaplavila plánovaná místa k překročení řeky. 1.armáda tak byla donucena odložit útočné operace. Síly 9.armády pokračovaly v přípravě a speciálním výcviku pro nadcházející operaci „Grenade“.

12.skupina armád – 1.armáda – V.sbor – 78.pěší divize – prapory 310.pluku pokračovaly v podpoře jednotek 9.pěší, 311.pluk se vrátil k divizi a 309.pluk byl soustředěn na severním konci přehrady Schwammenauel. Pozdě odpoledně obsadil 60.pluk od 9.pěší Hasenfeld a připravoval se zde k překročení řeky Rúr.

Pásmo sboru západně od řeky Rúr bylo do setmění vyčištěno. Parašutisté 508.a 505.pluku od 82.výsadkové divize postupovali východním směrem a dosáhli výšin nad řekou Roer východně a jihovýchodně od Bergsteinu. Od divize byl odvolán 517.pluk.

3.armáda – VIII.sbor – 87.pěší přešla do obrany. 4.pěší divize – 8.pluk upevňoval předmostí východně od Prümu, k němuž postupoval 22.pluk a 12.pluk kompletně vyčistil Steinmehlen a u Niederprümu jeho jeden prapor překročil řeku. 90.pěší divize – 358.pluk postoupil na pozice v blízkosti řeky Prüm a 359.pluk, na pravém křídle divize, dobyl poslední tři pevnosti Západního valu v jeho úseku. Bojové uskupení R od 11.obrněné obnovilo útok a zničilo několik německých pevnůstek jižně a jihovýchodně od kopce č.568. III.sbor – bojové uskupení A 6.obrněné začalo přebírat úsek 17.výsadkové divize, bojové uskupení B obsadilo předmostí východně od řeky Our a navázalo kontakt s oddíly 11.obrněné divize. Sbor se připravoval k převzetí zóny XVIII.sboru a k převelení k První armádě. Zbývající jednotky 10.a 11.pluku 5.pěší překročily řeku a pomáhaly rozšiřovat předmostí mezi Weilerbachem a Echternachem. Nedaleko posledně jmenovaného městečka byly ženisty vybudovány dvě pěší lávky. Sedmá armáda uvolnila 10.obrněnou divizi, která se začala přesunovat do oblasti Met a bude přidělena pod velení XX.sboru. Druhý prapor 376.pluku od 94.pěší zaútočil po silné dělostřelecké přípravě skrz les Bannholz, ale prudkým protiútokem byl odražen zpět do výchozích pozic. Prapory 104.pluku od 26.pěší pomalu rozšiřovaly předmostí v Saarlauternu.

6.skupina armád – 7.armáda – VI.sbor – dva prapory 142.pluku od 36.pěší pokračovaly v těžkých pouličních bojích v Oberhoffenu a 143.pluk zaútočil na Drusenheim, ale byl donucen ustoupit.