12.skupina armád – 1.armáda – V.sbor – 9.pěší postupovala k přehradě Schwammenauel a její 60.pluk obsadil část Hasenfelde. K ochraně jejího severního křídla byl určen 310.pluk od 78.pěší, který čistil úsek severně od silnice Schmidt – Hasenfelde a zablokoval silnici Harscheid – Nideggen. 311.pluk postupoval na jihovýchod a čistil severní břeh nádrže Urft. 517.pluk se soustřeďoval nedaleko Huertgenu a 505.pluk směřoval do prostoru západně od Abendenu k řece Roer. 424.pluk od 106.pěší převzal zodpovědnost za jižní křídlo sboru.

3.armáda – VIII.sbor – 3.prapor 345.pluku od 87.pěší obsadil Neuendorf, ale divizní průzkumné rotě se nepodařilo ve Willwerathu navázat kontakt s jednotkami 4.pěší divize. 8.pluk dobyl Gondenbrett a Hermespand, kde překročil řeku Prüm, 22.pluk obsadil Niedermehlen a prapory 12.pluku čistily Steinmehlen. 90.pěší divize se probíjela přes opevnění Západního valu. 358.pluk obsadil kótu 519 a postoupil asi o dva kilometry. Přes houževnatou německou obranu se podařilo vytvořit kontakt mezi jednotkami 90.pěší a 11.obrněné divize. III.sbor – bojové uskupení R od 6.obrněné rozšiřovalo a upevňovalo předmostí na východním břehu řeky Our a zkontaktovalo se s výsadkáři od 17.divize, kteří později převzali jeho prostor. XII.sbor – 80.pěší divize – 3.praporu od 319.pluku se nedařilo překonat řeku Our u Wallendorfu, ale zbytek 318.pluku překonal řeku Sauer nedaleko Sillingenu. Pozdě odpoledne začaly mezi Weilerbachem a Echternachem překračovat řeku Sauer prapory 10.a 11.pluku od 5.pěší a 3.prapor 417.pluku od 76.pěší divize. XX.sbor – jednotky 301.pluku od 94.pěší, které čistily východně od Sinzu les Bannholz, se setkaly s houževnatým odporem. Oddíly 5.praporu Rangers byly přesunuty od 26.pěší k 94.pěší a vystřídaly 302.pluk na pravém křídle 94.divize. V prostoru předmostí v Saarlauternu dobyly úderné prapory 104.pluku 26.pěší několik opevněných domů.

6.skupina armád – 7.armáda – XV.sbor – 101.jízdní mechanizovaná skupina začala přebírat frontový úsek, původně držený jednotkami 106.jízdní skupiny. Bojové uskupení B od 10.obrněné bylo od sboru vráceno zpět k mateřské divizi. 254.pluk 63.pěší byl přesunut ke 100.pěší a vystřídal v pozicích 274.pluk od 70.pěší. VI.sbor – 1.prapor 142.pluku od 36.pěší sváděl v Oberhofenu těžké boje dům od domu.

1.francouzská armáda kompletně zredukovala Colmarskou kapsu a tím byla fakticky zničena útočná síla 19.německé polní armády.

Pozemním jednotkám v úspěchu pomohly bitevní letouny XII.amerického velitelství taktického letectva a 1.francouzského leteckého sboru. Jednotky 1.fr.sboru postoupily k malému předmostí v Chalampré, ale Němci stačili most ve městě zničit.