12.skupina armád – 1.armáda – V-sbor – 78.pěší obnovila před svítáním útok na Schmidt. 3.prapor 310.pluku prošel přes pozice 311.pluku a překonal nepřátelský odpor ve východní části městečka. 1.prapor čistil výšiny jihovýchodně od Harscheidu. 3.prapor 311.pluku dobyl Harscheid a zbytek pluku bojoval o území mezi Schmidtem a vodní nádrží Urft. 82.výsadková divize - 505.pluk se nedaleko Kommerscheidtu setkal s pěšáky od 78.divize. 508.pluk začal přebírat prostor 517.pluku jihovýchodně od Bergsteinu. 9.pěší začala v sektoru Strauch – Steckenborn s postupem na sever směrem k přehradě Schwammenauel. Prapory 309.a 311.pluk byly připojeny k 9.pěší divizi. 424.pluk od 106.pěší byl přiřazen k 99.pěší a vystřídal v pozicích jednotky 394.pluku. XVIII.sbor převezme odpovědnost za sektor VII.sboru na jih od Kreuzau. Oddíly 16.pluku a 14.jízdní mechanizované skupiny, která byla připojena k 1.pěší, převzaly obranné pásmo 8.pěší divize. 82.výsadková, bez jednotek nasazených u V.sboru, se přesunula z oblasti Salmchateau do blízkosti Rottu.

3.armáda – VIII.sbor – 345.pluk od 87.pěší obsadil Olzheim a výšiny ležící jižně a východně od něj. Proti 4.pěší, která postupovala směrem na Prüm, zesiloval nepřátelský odpor, ale úderné prapory 8.pluku dobyly větší část Gondenbrettu, 22.pluk dočistil Obermehlen a 12.pluk byl nasazen na jižním křídle divize. 90.pěší pokračovala v tuhých bojích o hlavní pevnosti Západního valu. 358.pluk čistil oblast jižně od Brandscheidu, nebyl schopen dobýt kopec č.519, ale nedaleko Habscheidu vytvořil kontakt se sousedním 359.plukem, který sváděl boje o pevnůstky kolem této vesnice a obsadil kopec č.511, jihovýchodně od Habscheidu. Bojové uskupení R od 11.obrněné zůstalo v současných pozicích, neboť se nepodařilo navázat boční kontakt s jednotkami 90.pěší, ale bojové uskupení B se západně od řeky Our zkontaktovalo s tankovými oddíly 6.obrněné divize. III.sbor – bojové uskupení R od 6.obrněné rozšiřovalo předmostí na sever, úderným oddílům od 44.praporu obrněné pěchoty se podařilo po překročení řeky Our obsadit nedaleko Kalbornu dva neporušené mosty a 9.prapor obrněné pěchoty dokončil pozdě odpoledne přechod na jižním předmostí u Dahnenu. Druhý prapor 507.pluku od 17.výsadkové držel malé předmostí severně od Dasburgu, ale nebyl schopen jej rozšířit. Průzkumná hlídka od 513.pluku, která překročila řeku v noci ze 7.na 8.února, byla donucena ustoupit. XII.sbor – jednotky 80.a 5.pěší divize pozvolna rozšiřovaly svá předmostí a přesunovaly další síly. 80.pěší divize – 319.pluk zlepšoval své pozice na kopcích severovýchodně od Wallendorfu a 3.prapor 318.pluku překročil řeku Sauer u Dillingenu a pomáhal Druhému praporu v rozšiřování předmostí. Úderné prapory 10.a 11.pluku od 5.pěší úspěšně překonaly řeku v útočných člunech, vytvořily předmostí a vyčistily část Weilerbachu. XX.sbor – 94.pěší divize - 301.pluk kompletně obsadil Sinz a dobyl několik pevnůstek jihozápadně od této vesnice a 302.pluk vyčistil poslední dvě místa odporu mezi lesem Campholz a Tettingen-Butzdorfem. 104.pluk od 26.pěší pokračoval v pouličních bojích ve Fraulauternu.

6.skupina armád – 7.armáda – XV-sbor – německé dělostřelectvo donutilo část 276.pluku 70.pěší ustoupit z hlavní obranné linie. VI.sbor – v pásmu 36.pěší divize, severozápadně od Oberhofenu, pokračoval nepřítel v houževnatém odporu proti útokům 142.pluku. Prapory 143.pluku postupovaly na východ přes les Bois de Drusenheim. Bojové uskupení B 14.obrněné se vrátilo od 36.pěší zpět k mateřské divizi.

1.francouzská armáda – XXI.sbor – tankové kolony 2.fr.obrněné postoupily k Fessenheimu, kde vytvořily kontakt s jednotkami 1.fr.obrněné divize 1.francouzského sboru, která postupovala východně od průplavu Rýn – Rhone, obsadila Fessenheim a při postupu jižně podél Rýna, směrem na Chalampé, dobyla Blodelsheim. Další jednotky 1.fr.sboru vyčistily les Harth a nedaleko Hombourgu a Petit Landau dosáhly řeky Rýn. Německé předmostí na západním břehu Rýna se značně zmenšilo a nyní obsahovalo pouze čtyři vesnice – Rumersheim-le-Haut, Batzenheim, Chalampé a Ottmarsheim.