21.skupina armád – 9.armáda – v zóně XIII.sboru vystřídala 102.pěší divize 84.pěší v sektoru Linnich – Himmerich. XIX.sbor – jednotky 30.pěší převzala obranu západního břehu řeky Roer od Kirchbergu k Merkenu. Od 29.pěší byla převelena k 30.pěší 113.jízdní mechanizovaná skupina.

12.skupina armád – V.sbor – tři pluky 78.pěší obnovily po půlhodinové dělostřelecké přípravě útok. 309.pluk narazil při postupu na Kommerscheidt na minová pole a silnou nepřátelskou palbu, ale vesnici se mu podařilo dobýt, 310.pluk rychle vyčistil pahorky jihozápadně od Schmidtu a 311.pluk sváděl těžké boje při postupu směrem na Schmidt a Harscheid. 82.výsadková divize vytvořila taktickou skupinu „A“, složenou s 505.a 517.pluku, která postoupila do oblasti Bergsteinu a byla přidělena pod operační velení V.sboru pro akce v úseku vodní nádrže. Jednotky 9.a 2.pěší divize upevňovaly své stávající obranné pozice. K V.sboru byla přidělena 69.pěší divize.

3.armáda – silám VIII.sboru, útočící ve snaze prohloubit prostor v průniku Západního valu, kladl nepřítel houževnatý odpor. Úderné prapory 345.a 346.pluku dobyly křižovatky silnic na hřebenu Schnee Eifel, východně od Habscheidu a od ní čistily silnici Losheim – Prüm směrem na sever. 4.pěší postupovala na Prüm. 8.pluk obsadil Wascheid a postoupil k okraji Gondenbrettu a 22.pluk zabezpečil Obermehlen a výšiny nedaleko Steinmehlenu. 90.pěší nasadila všechny své jednotky proti linii opevnění okolo Habscheidu, které pod silnou palbou ničily nepřátelské pevnůstky. Prapory 359.pluku dobyly Hollnich. Bojové uskupení R od 11.obrněné nemohlo postoupit za kopec č.568, neboť postup oddílů 90.pěší byl nedostatečný a nemohl chránit jeho levé křídlo. K podpoře pěchoty svádějící boje na kopci, byly nasazeny tanky a samohybné kanóny. 41.jízdní průzkumná squadrona od 11.obrněné znovu dobyla Lützkampen a postoupila k západnímu okraji Grosskampenbergu. Bojové uskupení B se soustředilo v oblasti Weiswampachu. III.sbor – útočné jednotky 6.obrněné a 17.výsadkové divize dokončily během dopoledne přechod řeky Our. Jako první ji překročily oddíly 44.a 9.obrněného pěšího praporu od bojového uskupení B nedaleko Kalbornu a Dahnenu a dvě roty 2.praporu 507.pluku od 17.výsadkové severně od Dasburgu. Ženisté 6.obrněné zbudovaly mosty a celá divize se během dne přesunula přes řeku. Síly XII.sboru zahájily mezi Viandenem a Echternachem přechod řek Our a Sauer. 80.pěší divize – 1.a 2.prapor 319.pluku překročil řeku Our severozápadně od Wallendorfu, který do večera dobyl a 2.prapor s rotou L od 3.praporu překročil řeku Sauer severně od Dillingenu a jednotky obou pluků zabezpečily malé předmostí. Pro odvrácení pozornosti od této akce, prováděly oddíly 4.obrněné klamný útok. Úderné prapory všech tří pluků 5.pěší divize překročily z chodu řeku Sauer nedaleko Witerbachu a Echternachu. XX.sbor – prapory 301.pluku vyčistily Sinz a pokoušely se postoupit na pahorky ležící severozápadně od vesnice. 302.pluk sváděl boje mezi lesem Campholz a Tettingen-Butzdorfem. 26.pěší zahájila sérii lokálních akcí v oblasti předmostí Saarlauter – Roden. 3.prapor 104.pluku zaútočil na nepřátelskou obranu ve Fraulauternu, ale byl donucen ustoupit. Taktická skupina „Polk“ prováděla v noci ze 7.na 8.února nedaleko Merzigu průzkum podél řeky Sáry ( Saar ).

6.skupina armád – 7.armáda – VI.sbor – 68.prapor obrněné pěchoty, přidělený k 36.pěší, pokračoval v bojích severozápadní části Oberhofenu. 143.pluk od 36.pěší upevňoval své pozice v lese Bois de Drusenheim. Pod přímé velení armády byla přeřazena od sboru 79.pěší divize.

1.francouzská armáda – XXI.sbor byl nyní v pozicích podél Rýna severně od Balgau. 2.fr.obrněná obsadila Heiteren a Balgau a pokračovala v postupu na Fessenheim. Část 75.pěší vystžřídala francouzské jednotky v Heiterenu. Tankové oddíly 1.fr.obrněné překročily v Ensisheimu řeku Ill přes ženisty postavený most a dostihly pěchotu postupující podél průplavu Rýn – Rhone, ke kterému se přibližuje také 9.koloniální pěší divize.