21.skupina armád – 9.armáda – XVI.sbor zahájil operační činnost a převzal sektor po 12.br.sboru Druhé britské armády. 35.pěší obsadila území původně držené 52.br.pěší. Ke sboru byla připojena 7.br.obrněná divize a americká 8.obrněná byla držena v záloze. XIII.sbor – k připravované operaci „Grenade“, bylo bojové uskupení B ( plukovník John T.Cole ) od 5.obrněné přiřazeno ke 102.pěší.

12.skupina armád – 1.armáda - 69.pěší divize se začala přesunovat z oblasti Liesse směrem k Montenau. V.sbor – 78.pěší – 310.pluk, posílený tankovým oddílem, zaútočil před setměním na linii Schmidt – Harscheid – Kommerscheidt, ale proti silnému odporu postoupil pouze asi o jeden kilometr. 2.prapor 311.pluku dobyl Hechelscheid a 309.pluk ve spolupráci s bojovým uskupením R od 7.obrněné vyčistil Steckenborn a převzal obranu sektoru u Hechelscheidu. Výsadkáři 517.pluku vyrazili o půlnoci z Bergsteinu směrem k silnici Schmidt – Nideggen, ale jejich postup byl zpomalen minovým polem. 1.prapor 9.pluku od 2.pěší dobyl Scheuren a 38.pluk obsadil Hellenthal. XVIII.sbor – k 8.pěší divizi byla připojena 14.jízdní mechanizovaná skupina a 16.pluk od 1.pěší.

3.armáda – proti útočícím jednotkám VIII.sboru na Západní val zesílil německý odpor. 87.pěší obsadila nedaleko Roth bei Prüm křižovatku na hlavní silnici Losheim – Prüm. 4.pěší divize - 8.pluk ve spolupráci s jednotkami 87.pěší pokračoval ve vyčišťovacích akcích na hřebenu Schnee Eifel, roty 3.praporu 22.pluku přebíraly postavení 1.praporu 358.pluku od 90.pěší v Brandscheidu a společně odrazily rozhodný nepřátelský protiútok. V poledne zaútočily ostatní jednotky 22.pluku a obsadily Hontheim, Sellerich a Herscheid. Úderné oddíly 11.obrněné a 90.pěší zahájily před setměním koordinovaný útok jihovýchodním směrem skrz obranná postavení Západního valu, překvapily nepřítele a rychle obsadily určené cíle. 359.pluk obsadil ještě před svítáním Habscheid, ale později byl zadržován silným odporem kolem městečka. Bojové uskupení R 11.obrněné postoupilo asi tři kilometry pevnostním pásmem Západního valu, dobylo kopec č.568, jižně od Habscheidu a jeho průzkumné hlídky vstoupily do Lutzkampenu, Grosskampenbergu a Bergu. Útočné jednotky III.sboru zahájily v noci z 6.na 7.února průzkum bojem přes řeku Our. Oddíly 6.obrněné překročily řeku o půlnoci nedaleko Kalbornu a Dahnenu a 2.prapor 507.pluku od 17.výsadkové severně od Dasburgu.

6.skupina armád – 7.armáda – XV.sbor – jednotky 253.a 255.pluku se vrátily od 44.pěší zpět k mateřské 63.pěší divizi. Prapory 255.pluku prováděly omezené útoky ke zlepšení svých obranných postavení. Přední hlídky 101.jízdní mechanizované skupiny postoupily do sektoru 106.jízdní skupiny. Oddíly 68.praporu obrněné pěchoty sváděly tuhé boje v Oberhofenu. 143.pluk od 36.pěší obsadil Herrlisheim a poté vystřídal v Offendorfu jednotky 117.jízdní průzkumné squadrony. Obě tato městečka byla silně zaminována.

1.francouzská armáda zahájila konečnou operaci proti Colmarské kapse. XXI.americký sbor postupující na jih se stočil na východ směrem k Rýnu. 3.pěší čistila zónu na severním křídle sboru podél řeky Rýn a obsadila Neuf-Brisach. Tanková skupina 2.fr.obrněné prošla přes postavení 3.pěší, postupovala jižně mezi průplavem Rýn – Rhone a řekou Rýn a dobyla Oberaasheim. 75.pěší dosáhla průplavu Rýn – Rhone jižně od Neuf-Brisachu a část jejích jednotek vystřídala francouzské tankové oddíly v Oberaasheimu. 12.obrněná podporovala palbou 28.pěší, zablokovala východy z Vosges a pokračovala v eliminaci obklíčeného nepřítele. 5.fr.obrněná, nyní v rezervě nedaleko Colmaru, pomáhala čistit kapsu u Vosgés. 2.marocká pěší překročila v oblasti Meyenheim – Reguisheim řeku Ill, postupovala východním směrem k průplavu Rhine – Rhone a obsadila Hirtzfelden. 9.koloniální pěší dobyla před setměním Ensisheim, postoupila k okraji lesa Harth.