21.skupina armád – hranice operačního prostoru mezi 9.a 1.americkou armádou byla nyní na linii Liége – Aachen ( Cáchy ) – Cologne ( Kolín nad Rýnem ). 113.jízdní mechanizovaná skupina bylo přeřazena od 8.pěší pod velení 29.pěší divize.

12.skupina armád – 1.armáda – síly VII.sboru zahájily postup z oblasti soustředění v Belgii směrem k linii řeky Roer. Nová zóna, předtím držená XIX.sborem 9.armády, byla obsazena jednotkami 104.a 8.pěší divize. V 03.00, zahájila 78.pěší pod velením generálmajora Edwina P.Parkera postup k přehradě Schwammenauel. 309.pluk ( plukovník John G.Ondrick ), na levém křídle, útočil z okolí Rollesbroichu na severovýchod k výšinám severně od Strauchu a Steckenbornu, 2.prapor 311.pluku postupoval z Ruhrbergu směrem na Hechelscheid, ale špatným terénem a silným odporem ve Woffelsbachu, byl zpomalen. Z Kesternichu a Witzerathu vyrazilo bojové uskupení R 7.obrněné a obsadilo Strauch a Steckenborn. 39.pluk od 9.pěší postupoval ke Gemundu a k řece Olef. Rota A 1.praporu 9.pluku směřovala k Scheurenu, 38.pluk ( plukovník Francis H.Boos ) prošel ve 03.00 přes postavení 23.pluku ( plukovník Jay B.Lovelles ) a zachytil se v Hellenthalu. XVIII.sbor – 1.pěší čistila prostor od Blumenthalu jižním směrem k řekám Olef a Prether než byla vystřídána. Před svítáním dokončila 99.pěší převzetí pozic po 1.pěší a 82.výsadkové. 99.pěší divize, ke které byl připojen 424.pluk od 106.pěší, byla nyní zodpovědná za celou frontu sboru. Jednotky 82.výsadkové a 1.pěší, bez 16.pluku, se přesunuly do oblasti soustředění v Aywaille a Salmchateau.

3.armáda – VIII.sbor – 4.pěší divize – 22.pluk dobyl severovýchodně od Branscheidu silně bráněné křižovatky na hřebenu Schnee Eifelu a jedna část pluku postupovala jihozápadně na Brandscheid, kde překonala houževnatou obranu a další část pokračovala východně od křižovatky a vyčistila výšiny nedaleko Sellerichu. 8.pluk útočil severovýchodním směrem podél hřebenu Schnee Eifel a zabezpečil křižovatky silnic v lese Schlauchen Bacher Wald. Severovýchodně od Schnee Eifelu obsadily jednotky 87.pěší křižovatku jihovýchodně od Kobscheidu a další oddíly divize vyčistily nedaleko Krewinkelu část silnice Losheim – Prüm. Prapory 90.pěší podpořily útok 4.pěší divize klamným útokem na Habscheid a Hollnich. 11.obrněná převzala část operační zóny kterou původně držela 90.pěší.

6.skupina armád – 7.armáda – síly VI.sboru se přeskupovaly a pokračovaly v postupu k řece Rýn. Jednotky 36.pěší a 101.výsadkové vystřídaly v pozicích 79.pěší divizi. 101.výsadková obsadila novou zónu východně podél jižního břehu řeky Moder. 103.pěší převzala úsek původně držený 506.plukem. 68.prapor obrněné pěchoty od 14.obrněné byl připojen ke 142.pluku 36.pěší a společně pomalu postupovaly k severozápadnímu okraji Oberhofenu. Bojové uskupení B 14.obrněné se přesunulo do oblasti soustředění. 117.jízdní průzkumná squadrona převzala po 141.pluku prostor průplavu Zorn a její hlídky vstoupily do Offendorfu.

1.francouzská armáda – jednotky amerického XXI. a 1.francouzského sboru se spojily a rozťaly Colmarskou kapsu na dvě části. Zbytky nepřátelských sil západně od řeky Ill byly obklíčené a kladly pouze sporadický odpor. XXI.sbor – bojové uskupení A od 12.obrněné rychle vyrazilo brzy ráno z Hattstattu jižním směrem a v 05.15 vstoupilo do Rouffachu, kde se vzápětí setkala s oddíly 4.marocké horské divize. Bojové uskupení R čistilo Herrlisheim-prés-Colmar, severovýchodně od Hattstattu a později bylo vystřídáno 28.pěší divizí, která zlepšovala svoje pozice podél řeky Ill jižně od Colmaru a podél řeky Fecht, západně od Colmaru. 75.pěší vytvořila značný územní zisk v sektoru mezi řekou Ill a průplavem Rýn – Rhone a obsadila Appenwihr, Hettenschlag a Wolfgantzen. 30.pluk od 30.pěší začal s postupem na jih v úseku mezi průplavem Rýn – Rhone a řekou Rýn, v noci z 5.na 6.obešel Neuf-Brisach, do kterého byl vyslán jeden prapor na průzkum. 9.koloniální pěší divize zaútočila směrem na Ensisheim a ve 22.30 vstoupila do tohoto městečka.