21.skupina armád - 9.armáda – XVI.sbor – jednotky 35.pěší divize začaly přebírat zónu 52.br.pěší. XIII.sbor – 29.pěší obsadila pozice podél řeky Rúr ( Roer ) před městem Jülich a byla převelena ve stávajících pozicích od XIII. k XIX.sboru.

12.skupina armád – byly dokončené přípravy k rozsáhlé ofenzívě směrem na východ, ve spolupráci s 21.skupinou armád, která má být zahájena 10.února.

1.armáda obdržela rozkaz k postupu spolu s jednotkami 9.armády v oblasti Dürenu. V.sbor – 311.pluk od 78.pěší, útočící z Kesternichu východním směrem, obsadil po půlnoci Rurberg, výšiny kolem této vesnice a zaujal pozici k hlavnímu útoku na opevnění Západního valu na přístupech k přehradě Schwammenauel. Jednotky 102.jízdní mechanizované skupiny překonaly obranu Dedenbornu a Einruhru. 9.pěší divize – 47.pluk, na levém křídle, postoupil k vodní ploše Urft, kde končila přehrada Dam 5, 39.pluk vpravo, odrazil silný protiútok, který vedl nepřítel proti Herhanu, obsadil Morsbach a postupoval na Gemünd. Část 9.pluk 2.pěší zaútočila na výšiny mezi Ettelscheidem a Scheurenem. XVIII.sbor – úderné prapory 1.pěší pokračovaly v útoku na Západní val. 395.pluk. připojený od 99.pěší, postupoval severovýchodně za k´tu č.628, k zalesněným kopcům ležícím jihozápadně od Hellenthalu, 26.pluk obsadil Hollerath a 18.pluk zlepšil svoje pozice v oblasti Ramscheidu. Jednotky 99.pěší začaly přebírat zónu 82.výsadkové divize, od které byl odvelen 517.pluk k 78.pěší.

3.armáda – změnou hranic operačního prostoru sborů, se jednotky znovu rychle přeskupovaly. VIII.sbor – 4.pěší útočila s 8.plukem na severním křídle a 22.plukem na jižním, prorazila vnější obranu Západního valu podél hřebenu Schnee Eifel severovýchodně od Brandscheidu. Pozice 90.pěší na jižním boku sboru, začaly přebírat jednotky 6.obrněné od III.sboru a oddíly 11.obrněné divize brigádního generála Charlese S.Kilburna. 6.obrněná převzala zónu západně od řeky Our a sektor východně od řeky začalo v noci přebírat bojové uskupení R ( plukovník Virgil Bell ) od 11.obrněné. Úderné prapory 90.pěší se připravovaly k útoku na Branscheid a Pronsfeld. Jednotky III.sboru dokončily nezbytné přesuny k převzetí rozšířeného operačního úseku. Oddíly 17.výsadkové vystřídaly na jižním křídle sboru 6.jízdní mechanizovanou skupinu, která se přesunula více k jihu a převzala část sektoru 5.pěší divize. XII.sbor dokončil přeskupení a byl připraven k zahájení ofenzívy k překročení řek Our a Sauer skrz opevnění Západního valu. 5.pěší divize převzala nový prostor mezi 80.a 76.pěší, kde vystřídala v pozicích prapory 417.pluku.

6.skupina armád – 7.armáda – VI.sbor - na frontě 36.pěší poklesla nepřátelská aktivita. Prapory 143.a 142.pluku čitily les Drusenheim. Bojové uskupení B od 14.obrněné drželo pozice v Oberhoffenu.

1.francouzská armáda – americký XXI.sbor – jednotky 3.pěší zesilovaly svoje pozice nedaleko Neuf-Brisachu v úseku mezi řekou Rýn a průplavem Rýn – Rhone a oddíly 75.pěší mezi průplavem Rýn – Rhone a řekou Ill. Bojové uskupení B 12.obrněné drželo předmostí řeky Ill dokud nebylo vystřídáno 109.plukem 28.pěší. uskupení A obsadilo Hattstatt na hlavní silnici Colmar – Rouffach, a uskupení R narazilo severovýchodně od silnice na silný odpor, který prakticky zastavil jeho postup. 28.pěší, s podporou jednotek 10.fr.pěší, postupovala podél řeky Fecht. Ke sboru byla přiřazena 2.fr.obrněná divize. 1.fr.sbor útočil severně přes oblast rozvodněné řeky Thur. 4.marocká horská divize obsadila Guebwiller a po setmění postoupila k jižní části Rouffachu.