21.skupina armád – 9.armáda byla nyní složena z XIX.sboru, pod který patřily tři divize – 30., 83.pěší a 2.obrněná, z XIII.sboru, ke kterému byla přiřazena 84.pěší a 95.pěší byla určena jako záloha armády. V úseku XVI.sboru se jihovýchodně od Maastrichtu soustřeďovala 35.pěší divize.

12.skupina armád – 1.armáda – V.sbor – 1.prapor 311.pluku od 78.pěší překročil rozvodněnou řeku Rour v Dedenbornu a hned jej obsadil. Bojové uskupení R od 7.obrněné bylo připojeno k 78.pěší k postupu na Schwammenauel, důležitou přehradu nedaleko Hasenfeldu. Prapory 60.pluku sváděly v Dreibornu boje dům od domu a po překonání odporu zaútočily na Herhahn. 47.pluk obsadil Einruhr. 2.pěší pokračovala v postupu směrem na Schleiden. 9.pluk dobyl Berescheid a Ettelscheid a 23.pluk obsadil Bronsfeld. XVIII.sbor – 1.pěší nadále sváděla těžké boje o opevnění Západního valu, upevnila svoje postavení severozápadně od Ramscheidu, kam dorazily průzkumné hlídky a nalezly vesnici opuštěnou nepřítelem. Pro další útok 1.pěší byl k divizi připojen 395.pluk od 99.pěší. Parašutisté od 82.výsadkové divize odrazily několik silných protiútoků a upevňovali svoje postavení.

3.armáda – síly VIII.sboru byly nasměrovány k útoku jihovýchodním směrem k řece Prüm. 87.pěší se přeskupila a její průzkumná jednotka obsadila Roth. 4.pěší divize – 8.pluk vyčistil Halenfeld a Buchet a 2.prapor 12.pluku dobyl Bleialf. Hranice operačního prostoru III.sboru byla rozšířena z dvanácti na dvacet osm kilometrů a pozdě odpoledne začaly jednotky sboru přebírat tento nový úsek.

6.skupina armád -7.armáda – XV.sbor – byla rozpuštěna taktická skupina „Herren“ a její jednotky byly spojeny se 70.pěší divizí. VI.sbor – 36.pěší divize – 142.pluk pokračoval ve vyčišťování Oberhofenu, kde byl později vystřídán bojovým uskupením B od 14.obrněné, Část 143.pluku posílená jedním praporem od 142.pluku sváděla nerozhodné boje o les Drusenheim a další část, jižně od řeky Moder, dobyla dva mosty a silniční křižovatku, ale prudkým protiútokem byla donucena ustoupit. Úderné prapory 141.pluku útočily ze Stainwaldu severně přes rozvodněný terén k okraji Herrlisheimu, ale nepřítel útok odrazil.

1.francouzská armáda – XXI.sbor – jednotky 3.a 75.pěší divize pokračovaly v postupu směrem na Neuf-Brisach. Po tvrdé bitvě vyčistil 7.pluk 3.pěší Biesheim. 75.pěší pomalu postupovala Domanialeským lesem. 12.obrněná zaútočila přes postavení 28.pěší na Colmar, bojové uskupení B překročilo řeku Ill v blízkosti Sundhovenu a Ste Croix en Plaine a bojové uskupení R postupovalo na jih podél hlavní silnice Colmar Rouffach. 28.pěší dokončovala ve spolupráci s francouzskými obrněnými jednotkami vyčištění a zablokování úseku podél Vosgés v oblasti západně a jižně od Colmaru. Vyčištěním jižního břehu řeky Thur mezi Cernay a Ensisheimem, ukončil 1.fr sbor první fázi operace proti Colmarské kapse a připravoval se k překročení řeky Thur a vytvoření kontaktu s jednotkami amerického XXI.sboru.