21.skupina armád – 9.armáda – XIX.sbor – 78.pěší divize přešla pod operační velení V.sboru.

12.skupina armád – 1.armáda – V.sbor – útočné jednotky 9.a 2.pěší divize vyšly z lesa Monchau a směřovaly k Dreibornu a Schliedenu. 9.pěší divize - 60.pluk ( plukovník John G.Van Houten ), podporovaný prapory 39.pluku ( plukovník Van H.Bond ) postoupil k pahorkatině jihozápadně od Dreibornu a 47.pluk ( plukovník George W.Smith ) vyčistil výšiny nedaleko Hammeru. 2.pěší divize – 9.pluk dobyl Schoneseiffen a Harperscheid a prapory 23.pluku pokračovaly v útocích severovýchodním směrem v lese Monschau. XVIII.sbor – v 04.00, vyrazily úderné prapory 1.pěší a 82.výsadkové divize, prorazily linií „Dračích zubů“, dobyly množství pevnůstek a jiných obranných zařízení Západního valu. 1.pěší vyšla z lesa Buchholz nedaleko Ramscheidu a zaútočila přes postavení 505.pluku ( plukovník William E.Ekman ). 325.pluk ( plukovník Charles Billingslea ) prolomil nepřátelskou obranu a obsadil Udenbreth a Neuhof a 504.pluk ( plukovník Reuben H.Tucker ) postoupil na pozice asi tři kilometry jihovýchodně od Neuhofu. Ke sboru byla přiřazena 99.pěší a jednotky 30.a 84.pěší byly odveleny.

3.armáda – VIII.sbor – 87.pěší divize – 347.pluk, na levém křídle, dobyl během noci z 2.na 3. Losheim, 346.pluk ( plukovník Curtis Renfro ), na levém boku divize, provedl noční útok a do svítání obsadil a zabezpečil Krewinkel. Jednotky 8.pluku od 4.pěší postupovaly k výšinám ležící západně od Radscheidu a 2.prapor 12.pluku vstoupil do Bleialfu. 90.pěší zůstala v pozicích, které upevňovala. XII.sbor – Taktická skupina „Oboe“ vyčistila Hosdorf, na západním břehu řeky Our. V sektoru XX.sboru pokračovala 94.pěší v lokálních útocích. 1.prapor 302.pluku vyčistil zbývající prostor v lese Campholz.

6.skupina armád – 7.armáda – VI.sbor – 36.pěší pokračovala v bojích o Oberhoffen a Rohrwiller. Pěchota 142.pluku s podporou tanků a samohybných děl dobyla jižní a jihovýchodní část Oberhoffenu. Bojové uskupení B ( plukovník Francis J.Gillespie ) od 14.obrněné postupovalo z Bischwilleru severovýchodním směrem, ale bylo zastaveno nepřátelskou palbou. Útočné prapory 143.a 142.pluku přebrodily řeku Moder a zahájily koordinovaný útok na Rohrwiller ve snaze dobýt městečko a mosty jihovýchodně od něj. Prapory zesíleného 141.pluku se připravovaly k útoku na Offendorf a Herrlisheim, ale jejich postup podél silnice Weyersheim – Gambsheim byl zadržován záplavami.

1.francouzská armáda – XXI.americký sbor – 7.pluk 3.pěší, s podporou tanků, postupoval jižně přes Artzenheim podél hlavní silnice mezi průplavem Rýn – Rhone a řekou Rýn směrem na Biesheim, severovýchodně od Neuf-Brisachu. 75.pěší postoupila k okraji Colmaru, 28.pěší před městem zastavila, nechala projet jako první tanky 5.obrněné divize generálmajora Lundsforda E.Olivera a potom pokračovala ve vyčišťovacích akcích.