21.skupina armád – americká 9.armáda se připravovala na nadcházející rozsáhlou ofenzívu k násilnému překročení řeky Rúr ( Roer ). Tato operace nesla název „Grenade“. 5.obrněná byla přiřazena k XIII.sboru a její bojové uskupení A, které bylo připojeno k 78.pěší, bylo vráceno zpět k divizi. 78.pěší pokračovala ve vyčišťovacích akcích v oblasti Imgenbroich – Kesternich.

12.skupina armád – 1.armáda – V.sbor – 102.jízdní mechanizovaná skupina, která chránila severní křídlo a udržovala kontakt s jednotkami Deváté armády, vystřídala 9.pěší v Rohrenu a Widdau. Útočné prapory 9., 99.a 2.pěší, od severu k jihu, pokračovaly v ofenzívě k dobytí přehrad na řekách Roer a Urft. 9.pěší postupovala východním směrem a dobyla křižovatku silnic Hofen – Harperscheid, která leží asi v polovině Monschauského lesa. 99.pěší byla při postupu lesem vyklíněna jednotkami 9.a 2.pěší divize a byla stažena do zálohy. 2.pěší postupovala severovýchodně z Rocherathu, překročila německé hranice a připojila se k 9.pěší divizi. XVIII.sbor – 1.pěší pokračovala v postupu přes severní část lesa Buchholtz a úderné prapory jejího 26.a 18.pluku postoupily proti zanedbatelnému odporu asi jeden a půl kilometru na východ. 517.pluk ( plukovník Rupert D.Graves ) byl připojen k 82.výsadkové divizi, která pokračovala v upevnění svých pozic a spolu s 1.pěší vysílala hlídky k zjišťování obrany Západního valu.

3.armáda – síly VIII.sboru pokračovaly v útoku ve snaze prolomit opevněnou obranu Západního valu podél hřebenu Schnee Eifel. Na severním křídle obsadil 347.pluk ( plukovník Sevier R.Tupper ) od 87.pěší Manderfeld a Auw. Jednotky 4.pěší, útočící ve středním úseku sboru, postoupily asi o šest kilometrů a zaujaly pozice nedaleko Bleialfu, 8.pluk ( Richard G.McKee ) dobyl Urb a Muetzenich a 12.pluk ( plukovník Robert H.Chance ) obsadil Ihlren, Schweiler a Winterscheid. 90.pěší divize, pod velením generálmajora Lowella W.Rookse, postupovala na jižním křídle, 359.pluk obsadil Gros Langenfeld a 358.pluk dobyl Heckuscheid. III.sbor udržoval a zlepšoval své obranné pozice v Lucembursku podél hřebenu mezi řekami Our a Clerf a vysílal průzkumné hlídky přes řeku Our. 134.pluk, který byl přiřazen k 6.obrněné, se vrátil k 35.pěší divizi. S výjimkou omezených lokálních útoků 94.pěší divize k zlepšení svých pozic se na frontě XX.sboru nic nedělo. 1.prapor 302.pluku 94.pěší vyčistil asi polovinu lesa Campholz, jihovýchodně od Tettingenu.

6.skupina armád – 7.armáda – XV.sbor udržoval a vylepšoval obranná postavení. Taktická skupina „Harris“ od 63.pěší byla rozpuštěna a divize ( bez 253.pluku ) byla přiřazena pod velení sboru. VI.sbor – 36.pěší generálmajora Johna E.Dahlqusta pokračovala v postupu směrem k řece Rýn. 2.prapor 142.pluku překročil řeku Moder a vstoupil do Oberhoffenu, kde sváděl boje s houževnatým nepřítelem. Bojové uskupení B, připojené k 36.pěší, zahájilo východně od Oberhoffenu diverzní útok k odvrácení pozornosti a po setmění se stáhlo do původních pozic. 117.jízdní průzkumná squadrona plukovníka Harolda J.Samsela čistila severně od Gambsheimu les Stainwald. Zbývající část fronty sboru bude po celý únor v současných pozicích, aktivita bude omezená pouze na občasné útoky přes řeku Moder a více času bude věnováno výcviku nováčků.

1.francouzská armáda pokračovala v bojích o zredukování Colmarské kapsy. 2.fr.sbor, proti dezorganizovanému odporu, dokončil vyčištění Rýnské roviny od Ersteinu k Artzenheimu. XXI.sbor – 3.pěší divize – úderné prapory 15.a 30.pluku, s podporou francouzských tankových oddílů, postupovaly na jih podél průplavu Rýn – Rhone směrem na Neuf-Brisach a postoupily na pozice severně od tohoto městečka. Dva pluky 75.pěší postupovaly jižně směrem na Andolsheim. 28.pěší divize, na západním křídle sboru, zahájila ve 21.00 postup na Colmar. 1.fr.sbor pokračoval ve vyčišťovacích akcích oblasti jižně od řeky Thur, mezi Cernay a Ensisheim, ale obě městečka nepřítel udržel.