21.skupina armád – 9.armáda – XIX.sbor – 78.pěší divize vytvořila ve Widdau kontakt s jednotkami První armády a její 311.pluk ( plukovník Chester M.Willingham ) obsadil zbytek Kesternichu a 310.pluk ( plukovník Earl J.Miner ) dobyl Imgenbroich. Po vyčištění prostoru jižně od Eicherscheidu, bylo bojové uskupení A od 5.obrněné vráceno od 78.pěší k mateřské divizi.

12.skupina armád – 1.armáda – V.sbor – 9.pěší divize obsadila Widdau a postupovala Monschauským lesem a stočila se k hlavní silnici Monschau – Schleiden, která lesem prochází. Jednotky 99.pěší postupovaly stejným lesem východně od Elsenbornu. Pluky 2.pěší divize dokončily obsazení Rocherathu a pokračovaly v postupu směrem na severovýchod. XVIII.sbor rychle postupoval v lese Buchholtz, kde překročil německou hranici. 1.pěší dosáhla tohoto lesa nedaleko Neuhofu. 82.výsadková, na jižním křídle sboru, vyčistila podstatnou část lesa a postoupila těsně k linii Neuhof – Losheim – Manderfeld.

3.armáda – VIII.sbor – 87.pěší divize – 346.pluk, jehož velení dnes převzal plukovník Curtis Renfro, obsadil Andler a Schonberg, 345.pluk okupoval Amelscheid, Heuem a Alzerath a 347.pluk dobyl Laudesfeld. 4.pěší čistila Elcherath a Weppeler. 90.pěší narazila východně od řeky Our na ustupující německé jednotky. 359.pluk ( plukovník Raymond E.Bell ) postupoval přes Auel, napadl nepřátelské pozice kolem Winterspeltu a Wallmerathu, zaútočil na Grosslangenfeld a přeťal hlavní silnici Winterspelt – Pronsfeld. 358.pluk dobyl Heckhalenfeld.

6.skupina armád – 7.armáda – VI.sbor – 36.pěší zahájila ve 21.00 útok po ose Oberhoffen – Drusenheim. Touto operací měla divize vyčistit západní břeh řeky Rýn směrem k jihu.

1.francouzská armáda – XXI.sbor – pěchota 3.divize byla stále podporována tanky 5.fr,obrněné. 7.pluk překonal odpor v Horbourgu, na předměstí Colmaru a francouzským tankovým oddílům se podařilo prorazit městem na druhou stranu. 15.pluku se nedařilo dobýt Durrentzen a 254.pluk postoupil západně od Beltenzenheimu k průplavu Rhone – Rhine. Útok 75.pěší, který měl být zahájen k tomuto datu, byl odložen.

Ztráty americké armády v lednu 1945:

padlo : 15 333
raněno : 62 393
celkem : 77 726