21.skupina armád – 9.armáda – XIX.sbor – 78.pěší začala postupovat jižním směrem k vyčištění prostoru řeky Roer podél severního cípu lesa Monschau. Jednotky 310.pluku obsadily Konzen, část 311.pluku dobyla většinu Kesternichu a další čistila Huppenbroich. 35.pěší divize byla přeřazena k XVI.sboru.

12.skupina armád – 1.armáda – V.sbor zahájil útok na opevnění Západního valu třemi divizemi – 9., 99.a 2.pěší. 9.pěší obsadila Rohren a východně od Alzenu dosáhla okraje lesa Monschau. Útočné prapory 393.pluku od 99.pěší postupovaly lesem Elsenbuchel východně od Elsenbornu. 38.pluk od 2.pěší dobyl Wirtzfeld a Krinkelt, vyslal úderné jednotky k Rocherathu a 9.pluk obsadil pozice na kopci mezi Wirtzfeldem a Muerringenem. XVIII.sbor – 1.pěší divize – prapory 18.pluku dobyly Honsfels a Hunningen a 26.pluk obsadil Muerringen. Jednotky 325., 508.a 504.pluku 82.výsadkové divize pokračovaly v postupu severovýchodně v jedné linii směrem k železniční trati Honsfeld – Losheim a cestou vyčistily Eimerscheid a Lanzerath.

3.armáda – VIII.sbor – útočné prapory 346.pluku od 87.pěší udeřily na Andler a Schönberg, 345.pluk ( plukovník Douglas Sugg ) obsadil Rodgen a zaútočil na Heuem. 4.pěší vytvořila jen malý územní zisk, ale podařilo jejím jednotkám vyčistit Lommersweiler a Hemmeres. Část 359.pluku od 90.pěší obsadila Auel a vstoupila do Steffeshausenu a v úseku 357.pluku, začaly tanky přecházet řeku přes brod, který vybudovali ženisté ve Welchenhausenu. Jednotky III.sboru postupovaly aby vyčistily západní břeh řeky Our proti slabému odporu s výjimkou na jižním křídle, kde oddíly složené z 28.jízdní mechanizované squadrony a parašutistů 193.pluku ( plukovník Maurice G.Stubbs ) od 17.výsadkové divize musely odrážet sporadické protiútoky.

6.skupina armád – 1.francouzská armáda – XXI.sbor – jednotky 28.pěší divize obsadily část hlavní silnice severně od Colmaru. 3.pěší, podporovaná tanky 5.fr.obrněné pokračovala v útoku. 7.pluk obsadil Bischwihr a Wihr-en-Plaine, 15.pluk vyčistil Muntzenheim, Fortschwihr a Urschenheim a 254.pluk zlikvidoval poslední ohniska nepřátelského odporu v Jebsheimu, ale nepodařilo se mu dosáhnout soutoku průplavů Canal de Colmar a Rhone-Rhine. V úseku 2.fr.sboru ustoupily hlavní nepřátelské síly z obranných pozic a odpoutaly se od jednotek sboru. 1.marocká pěší čistila lesy východně od Illhaeusernu.