12.skupina armád – 1.armáda – XVIII.sbor – 1.pěší divize obsadila Buellingen a vyslala průzkumné hlídky směrem k Muerringenu a Honsfeldu. 82.výsadková divize – 325.pluk ( plukovník Charles Billingslea ) dobyl Wereth a prošel přes sektor 508.pluku ( plukovník Roy E.Lindquist ), který mezitím obsadil Holzheim, Medendorf a výšiny nedaleko Eimerscheidu.

3.armáda zahájila útok k proražení obrany Západního valu a zajištění pravého křídla První armády. VIII.sbor – pluky 87.4.a 90.pěší divize zaútočily z výšin západně od řeky Our. 345.pluk od 87.pěší obsadil Schlierbach a Setz a 347.pluk postoupil k Neidingenu a Breitfeldu. 4.pěší divize – 8.pluk byl zastaven nedaleko Lommersweileru, ale 12.pluk obešel Hemmeres, z chodu překročil řeku Our a postoupil do Elcherathu. 90.pěší dostala za úkol překročit řeku Our a zajišťovat sektor východně od řeky na pravém boku sboru. 357.pluk překročil řeku nedaleko Oberhausenu a rychle dobyl Welchenhausen, 358.pluk překonal řeku u Stupbachu a okamžitě jej obsadil. III.sbor dosáhl plánované pozice – obsazení hřebenu od severu k jihu a měl pod kontrolou silnice vedoucí údolími řek Clerf a Our. Bojový tým „Miltonberger“ vyčistil Kalborn. V zóně XX.sboru převzala 26.pěší sektor 95.pěší na předmostí u Saarlauternu.

6.skupina armád – 1.francouzská armáda – XXI.sbor – 3.pěší překročila průplav Canal de Colmar, 7.pluk postoupil k Bischwihru a 15.pluk pokračoval v postupu k severnímu okraji Muntzenheimu. Zbytky nepřátel stále odolávaly v Jebsheimu, 254.pluk čistil prostor průplavu jižně od městečka a začal útočit směrem k průplavu Rhone – Rýn.