12.skupina armád – 1.armáda zahájila postup směrem na Euskirchen, ležící asi 25 kilometrů jižně od Kolína nad Rýnem a k opevněním Západního valu. XVIII.sbor postupoval severovýchodním směrem s 1.pěší vlevo a 82.výsadkovou divizí na pravém křídle. 1.pěší divize – 16.pluk dobyl Valender, 18.pluk obsadil Heppenbach a Hepscheid a 26.pluk vyčistil Richelbusch. Parašutisté 325.a 504.pluku 82.výsadkové divize prošli přes pozice 7.obrněné, vyčistili les u Werethu a obsadili Herresbach. Tankové a pěší oddíly 7.obrněné postupovaly proti houževnaté obraně kopců v lese Bois de St. Vith.

3.armáda – většina sil VIII.sboru dosáhla řeky Our. 87.pěší postoupila přes oblast St. Vith. 4.pěší začala přebírat zónu mezi 87.pěší na severu, 90.pěší na jihu a obsadila sektor Burg Reuland – Maspelt. 90.pěší divize – 358.pluk dobyl Weveler a Stubach, 357.pluk vyčistil přidělený prostor podél řeky Our a průzkumné hlídky vyhledaly u vesničky Oberhausen vhodný přechod. III.sbor – tankové oddíly 6.obrněné se neúspěšně pokusily dobýt Kalborn. Taktická skupina „Fickett“ udržovala kontakt mezi křídly 17.výsadkové a jednotkami XII.sboru. Úsek, který původně držela 4.pěší, převzaly jednotky 80.pěší divize. Úderné prapory 5.pěší obsadily Putscheid a pokračovaly ve vyčišťovacích akcích na západním břehu řeky Our. XX.sbor – jednotky 94.pěší provedly několik omezených útoků ke zlepšení svých pozic.

6.skupina armád - 1.francouzská armáda – XXI.sbor převzal novou operační zónu v pásmu mezi francouzským 2.a 1.sborem a měl za úkol zaútočit směrem na Brisach, podle původního plánu cíl 2.fr.sboru, pomáhat redukovat Colmarskou kapsu a udržovat kontakt s jednotkami 1.fr.sboru. Pod velení sboru nyní spadala 3.a 28.pěší, dále byl posílen o jednotky 75.pěší divize a tankovými oddíly 5.fr.obrněné. Na západním křídle sboru udržovala 28.pěší pozice na linii od Le Valtinu k řece Ill, asi tři kilometry severovýchodně od Colmaru. Úderné prapory 3.pěší čistily oblast severně od průplavu Canal de Colmar od soutoku s řekou Ill na východ k Wickerwihru. Francouzská 5.obrněná se soustřeďovala v prostoru 3.pěší divize. Velitelství 75.pěší se přesunulo do Ribeauville. Praporům 254.pluku se nepodařilo obsadit jižní část Jebsheimu. 2.fr.sbor dostal nový operační úkol, postupovat východním směrem k řece Rýn po ose Guemar – Markolsheim.