21.skupina armád – 9.americká armáda – byla provedena změna hranice operačního prostoru mezi První a Devátou armádou Spojených států. Sektor 78.pěší divize se rozšířil na jih aby zahrnoval oblast u Gemündu.

12.skupina armád – 1.armáda – XVIII.sbor – tankové a pěší oddíly bojového uskupení B 7.obrněné divize pomalu postupovaly přes les Bois de St Vith.

3.armáda – VIII.sbor – úderné prapory 87.pěší obsadily několik vesnic ležících jižně od St Vith. 90.pěší pokračovala ve vyčišťovacích akcích na západním břehu řeky Our, 358.pluk, útočící severním směrem, obsadil Lascheid a překročil belgicko - lucemburské hranice. 26.pěší se začala pomalu stahovat z frontové linie, ale předtím její jednotky vyčistily Munshausen. XII.sbor – 11.pluk od 5.pěší obsadil Weiler a Wahlhausen a 5.průzkumná rota dobyla Consthum a Holtzhum. Útočné prapory 317.pluku 80.pěší divize vyčistily výšiny západně od Hosingenu a obsadily Bockholz, Neidhausen, Dorscheid a Marburg. XX.sbor – jednotky 94.pěší postoupily k Sinzu, ale prudkým nepřátelským protiútokem byly přinuceny s těžkými ztrátami ustoupit zpět.

6.skupina armád – 7.armáda - VI.sbor opět získal kontakt z ustupujícím nepřítelem. Parašutisté 101.výsadkové divize převzali kontrolu nad úsekem od řeky Moder u Schweighausenu k hranici operačního prostoru 103.pěší. taktická skupina „Linden“, bez 242.pluku, se soustředila v okolí Chateau Salins a byl přiřazena pod přímé velení armády jako záloha.

1.francouzská armáda – 2.fr.sbor – jednotky sboru čistily silnici z Elsenheimu a směřovaly k Jebsheimu. Prapory 30.pluku od 3.pěší obsadily Holtzwihr a Wickerswihr a pěšáci 254.pluku vyčistili podstatnou část Jebsheimu.