9.armáda – XIII.sbor – v noci z 25.na 26. zaútočily jednotky 102.pěší a k ní připojené oddíly 11.jízdní mechanizované skupiny a vyčistily oblast Brachelen – Himmerich – Randerath, trojúhelník západně od řeky Roer.

12.skupina armád – 1.armáda – XVIII.sbor – 7.obrněná zlepšovala své pozice nedaleko St Vith a 424.pluk, připojený k divizi, obsadil Meyerode.
3.armáda – nepřítel pokračoval v ústupu za opevnění Západního valu a části VIII.sboru tak rychle postoupily do oblasti severně od Weiswampachu. 17.výsadková, v pozicích za Wattermalem, byla nahrazena 87.pěší, jejíž 346.pluk obsadil Espeler. Operační zóna sboru byla rozšířena několik kilometrů na jih, aby zahrnula sektor východně od Lausdornu, který předtím držela 6.obrněná. III.sbor – 90.pěší obsadila Lier a po dobytí Weiswampachu bojovým uskupením B 6.obrněné, se obě divize přeskupovaly. 17.výsadková převzala prostor uvnitř zóny sboru. 26.pěší – 328.pluk obsadil Fischbach a 101.pluk zabral Marnach a výšiny ležící východně od Clervauxu a Drauffeltu. XII.sbor – celá 4.pěší divize se začala stahovat z frontové linie. 5.průzkumná rota 5.pěší vyčistila Schlindermanderscheid. Jednotky 80.pěší rozšiřovaly předmostí na řece Clerf, 317.pluk obsadil Lellingen, Siebernaler a postoupil na pozice nedaleko Bockholzu. XX.sbor – pěší jednotky 94.divize a připojené tankové oddíly od 8.obrněné vyčistily Butzdorf a postupovaly směrem na Sinz. 95.pěší upevňovala svoje pozice na předmostí u Saarlauternu.

6.skupina armád – 7.armáda – VI.sbor – v úseku 45.pěší se nepřítel odpoutal a jednotky divize s ním ztratily kontakt. Také na frontě 103.a 79.pěší divize klesala německá aktivita. Prapory 103.pěší vyčistily Schillersdorf od zbytků nepřátel a postoupily na hlavní bojovou linii. Taktická skupina „Wahl“ obnovila frontu 79.pěší divize. 101.výsadková byla nyní v oblasti Hochfelsenu.

1.francouzská armáda – 2.fr.sbor – 1.marocká pěší čistila hlavní silnici Illhaeusern – Jebsheim. 5.fr.obrněná divize se připravovala k útoku na Brisach. 3.pěší značně postoupila, 7.pluk vyčistil Houssen a Rosenkranz, 15.pluk obsadil Riedwihr a 254.pluk vyslal průzkumné hlídky do Jebsheimu.