21.skupina armád – 1.armáda – VII.sbor – 84.pěší obsadila Nadrin, Filly, Petite Mormont a Grande Mormont,. Průzkumné hlídky 4.jízdní mechanizované skupina navázaly vizuální kontakt s jednotkami 3.armády. Pancéře 2.obrněné divize dobyly Wibrin, Cheveoumont, Wilogne a Dinez a tankové oddíly 3.obrněné Mont le Ban a Baclain. 83.pěší vyčistila Honvelez a výšiny nedaleko Bovigny. XVIII.sbor – 517.výsadkový pluk ( plukovník Rupert D.Graves ) obsadil Hénumont a pokračoval v postupu jižním směrem a 424.pluk od 106.pěší dobyl Coulee a Logbiermé. Část 30.pěší zaútočila v noci na Hédemont a Thirimont a před svítáním obsadila Hédemont. Další jednotky 30.pěší dobyly Villers a Ligneuville a získaly předmostí k překročení řeky Ambléve.

12.skupina amád – 3.armáda – VIII.sbor – 17.výsadková – 507.pluk ( plukovník Edson D.Raff ) vstoupil do Bertogne z kterého nepřítel ustoupil bez boje, 194.pluk ( plukovník James R. Pierce ) obsadil Givroule a oba pluky společně pokračovaly k řece Ourthe. Taktická jednotka od bojového uskupení A 11.obrněné čistila lesy Falize a postupovala podél hlavní silnice Longchamps – Compogne než byla zastavena silnou nepřátelskou palbou. 101.výsadková pokračovala v útoku směrem na linii noville – Rachamps – Bourcy. Její část jednotek byla vytlačena z Recogne a z Foy, ale prudkým protiútokem výsadkáři dobyli obě vesnice zpět. Tankový oddíl bojového uskupení B 11.obrněné, následovaný pěchotou, vstoupil do Noville, ale byl donucen silnou nepřátelskou palbou z vesnice ustoupit. III.sbor – bojové uskupení A od 6.obrněné vyčistilo lesy východně od Wardinu a dobylo Benonchamps, uskupení B dokončilo obsazení Mageretu. Pěchota 90.divize postupovala k Niederwampachu. 26.pěší vyslala průzkumné hlídky do oblasti jižně od řeky Wiltz. XX – 94.pěší zahájila sérii lokálních útoků, aby zabezpečila své pozice v Sársko – Moselském trojúhelníku, jižně od Wasserbilligu. 376.pluk ( plukovník Harold H.McClune ) obsadil Tettingen a Butzdorf. Dva prapory od 95.pěší postoupily k určeným cílům v sektoru předmostí u Saarlauternu a později podle plánu ustoupily zpět do výchozích pozic.

6.skupina armád – 7.armáda – XXI.sbor – 142.pluk od 36.pěší se přesunul do zóny 103.pěší a převzal sektor držený taktickou skupinou „Herren“. V úseku VI.sboru nepřítel pokračoval v houževnaté obraně výběžku u Bitche. 45. vytvořila nepatrný územní zisk podél jeho obvodu. Tankové skupiny 14.obrněné divize sváděly úporné boje v Rittershoffenu a Hattenu.