21.skupina armád – 1.armáda – VII.sbor se probíjel přes houževnatou obranu směrem k Houffalize. Na pravém křídle postupující jednotky 4.jízdní mechanizované skupiny ( plukovník John C.McDonald ) a 84.pěší dobyly několik vesnic a městeček. Bojové uskupení A 2.obrněné dosáhlo pozic asi tři kilometry severně od Wibrinu, uskupení B postupovalo lesem Bois de Cedrogne a zastavilo se asi osm kilometrů severně od Houffalize. Bojové uskupení R od 3.obrněné přetnulo silnici Sommerain – Cherain na křižovatce se silnicí na Mont le Ban, kam zamířilo, zatímco uskupení B obsadilo Lomre. 83.pěší, postupující za 3.obrněnou, vyčistila les jižně od Langlir a přeskupila se. XVIII.sbor zahájil ofenzívu se 106.pěší vpravo a 30.pěší na levém křídle. Prapory 424.a 517.pluku zaútočily na jihovýchod z pozic u soutoku řek Ambléve a Salm směrem na linii La Neuville – Coulee – Logbiermé – Houvegnez a dosáhly pozic nedaleko Hénumontu. 30.pěší postupovala z oblasti Malméd jižně směrem k řece Ambléve a získala pozice v lese Houyire, nedaleko Hédomontu a u Thirimontu.

12.skupina armád – 3.armáda – VIII.sbor – úderné prapory 87.pěší postoupily k řece Ourthe a navázaly kontakt s britskými jednotkami. 17.výsadková obsadila bez boje Salle, severně od Flamierge. 11.obrněná, které se vrátily jednotky od 101.a 17.výsadkové, zaútočila severním směrem po ose Longchamps – Bertogne a nedaleko Bertogne přeťala hlavní silnici Houffalize – St Hubert. 101.výsadková divize – 506.pluk obsadil Foy, na hlavní silnici Bastogne – Houffalize, 327.pluk ( plukovník Joseph H.Harper ) postupoval přes pozice 501.pluku v lese Bois Jacques směrem na Bourcy. III.sbor – bojové uskupení B 6.obrněné částečně vyčistilo Mageret. 90.pěší vytlačila nepřítele z Bras a dobyla kótu č.530. Nedaleko Bras nepřítel odrazil útok 35.pěší a taktické skupiny „Fickett“.

Jednotky 26.pěší postoupily do oblasti severovýchodně a východně od Doncols.

6.skupina armád – 7.armáda – XXI.sbor ( generálmajor Frank W.Milburn ) zahájil operační činnost a převzal zodpovědnost za levé křídlo armády. K tomuto úkolu byla ke sboru přidělena 106.jízdní mechanizovaná skupina a 103.pěší divize. VI.sbor – 45.pěší postoupila v oblasti výběžku u Bitche a vytvořila malý územní zisk. Taktická skupina „Herren“, bez 247.pluku, se přesunula na pravý bok sboru. 14.obrněná převzala kontrolu za sektor Hatten – Rittershoffen a podporovala jednotky 79.pěší divize. Její bojové uskupení A ve spolupráci s 3.praporem 315.pluku pokračovalo v bojích v Rittershoffenu, uskupení R obsadilo západní část Hattenu a zkontaktovalo se s obklíčeným 2.praporem 315.pluku, ale bojovému uskupení B se nepodařilo přetnout silnice severně a severovýchodně od Hattenu.