21.skupina armád – 1.armáda – VII.sbor – 2.obrněná dobyla Beffe, odrazila nepřátelský protiútok nedaleko Devantave, obsadila Lamorménil a postoupila k okraji Odeigne. 3.obrněná obsadila Baneux, Jevigne a Lansival a vybojovala předmostí u říčky Groumont. XVIII.sbor – 82.výsadková při postupu obsadila Heirlot, Odrimont, zalesněné výšiny severně a severovýchodně od Abrefontaine, St. Jacques, Bergeval, Mont de Fosse a vyslala průzkumné hlídky k řece Salm.

12.skupina armád – 3.armáda – VIII.sbor – útok jednotek 87.pěší byl zastaven houževnatým odporem německých sil nedaleko Pironpré. 17.výsadková sváděla těžké boje v oblasti Pinsamont – Rechrival – Hubermont. Nepřátelské útoky v sektoru 101.výsadkové divize ztráceli na intenzitě. III.sbor – 6.obrněná opakovaně útočila v oblasti Mageret – Wardin, východně od Bastogne. Poté ustoupila aby zkrátila svou frontovou linii. Pěchota 35.divize čistila Lutrebois, ale nepodařilo se jí obsadit Harlange. Jednotky 26.pěší získaly svým postupem pouze několik set metrů.

6.skupina armád – 7.armáda – XV.sbor – 44.pěší se marně pokoušela vyčistit Frauenberg a Gros Réderching. Úderné prapory 36.pěší zahájily omezený útok a obsadily pahorek mezi Lembergem a Goetzenbruckem. VI.sbor – 45.pěší pokračovala v bojích o zmenšení německého výběžku u Bitche, postoupila k okraji Windenu, zaútočila na severovýchod, překročila hlavní silnici Wingen – Wimmenau, bojovala o silnici Reipertsweiler – Wildenguth, obsadila Saegmuhl, zkontaktovala se s jednotkami odříznutými ve Wildenguthu a vyčistila téměř polovinu Philippsbourgu. Taktická skupina „Linden“ ( brigádní generál Henning Linden ) rozšířila svoji zónu podél řeky Rýn o sektor původně držený taktickou skupinou „Herren“.