Vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě generál Eisenhower a velitel 21. skupiny armád polní maršál Montgomery se setkali v Hasseltu a projednávali plán příští ofenzivy.

21. skupina armád:

9. armáda – 8. pěší dokončila vyčištění výběžku jižně od Obermaubachu.

1. armáda – U V. sboru odrazila 1. pěší divize prudký útok nepřítele, který se snažil vytlačit její jednotky z obranných pozic na Elsebornském hřebenu. V operační zóně XVIII. výsadkového sboru byl relativní klid. Jednotky bojového uskupení B 9. obrněné a 112. pluku od 28. pěší byly přesunuty k podpoře 3. obrněné a 75. pěší divize, která byla převelena od VII. k XVIII. sboru. Němci prorazili úsekem bojového uskupení A 3. obrněné, obsadili Sadzot, ale rychlým protiútokem byli vytlačeni. 83. pěší vystřídala v pozicích 2. obrněnou a převzala sektor východně od linie Buissonville – Rochefort. 2. obrněná divize se začala přeskupovat.

12. skupina armád:

3. armáda – 11. obrněná byla uvolněna ze zálohy a převedena pod velení VIII. sboru. III. sbor vytvořil omezený postup proti zadržovacím nepřátelským jednotkám mezi řekami Sauer a Wiltz. 35. pěší, která pokračovala v postupu na jižní křídlo německého průlomu, se jihozápadně od Villers-la-Bonne-Eau dostala do těžké dělostřelecké palby. 26. pěší vytvořila jen malý pokrok v postupu na Wiltz. Část 80. pěší, která byla připojena ke 4. obrněné, se vrátila zpět k divizi. 6. obrněná byla od XII. sboru převelena ke III. sboru. XII. sbor dostal rozkaz přejít do obrany. 80. pěší odrazila protiútok vedený na obranné pozice jejích jednotek u Ringelu.