21. skupina armád:

9. armáda – 83. pěší obsadila Winden a byla přeložena k VII. sboru 1. armády. 8. pěší divize vyčistila Obermaubach.

1. armáda – Američanům se podařilo zarazit postup německých sil na západ těsně před řekou Másou. Nepřátelské zásobovací cesty byly příliš dlouhé a pancéřové jednotky, které byly donuceny pro nedostatek paliva zastavit, se stávaly snadným cílem pro spojenecké taktické letectvo. XVIII. výsadkový sbor udržel obranná postavení a nedovolil nepříteli proniknout k řece. 508. pluk od 82. výsadkové pokračoval v postupu severovýchodně od Bra. Tankové oddíly 7. obrněné se znovu zmocnily Manhay. Němci pronikli k Sadzotu. Jednotky 84. pěší vyčistily od nepřítele výběžek v oblasti Verdenne. Tankové kolony 2. obrněné obklíčily Humain a překonaly tamní odpor. 83. pěší se zastavila v prostoru Havelange a začala přebírat zónu 2. obrněné divize. 3. obrněná stabilizovala svoji přední frontu, mimo levého křídla, kde se ještě nezkontaktovala s jednotkami 7. obrněné a dobyla Grandménil a výšiny jižně od silnice Soy – Hotton. 2. obrněná odrazila protiútoky německých tanků v oblasti Celes a proti Havrenne a Frandeux a způsobila nepříteli těžké ztráty.

12. skupina armád:

3. armáda – Bojové uskupení R 4. obrněné prorazilo cestu do Bastogne k obklíčeným jednotkám. Po silnici začaly přijíždět sanitky a nákladní automobily se zásobami. 4. obrněná, posílená jednotkami 9. obrněné a 80. pěší, rozšiřovala koridor vedoucí do Bastogne a pokoušela se otevřít hlavní silnici Arlon – Bastogne. 35. pěší divize byla připojena ke III. sboru k podpoře útočných operací proti jižnímu křídlu německého průlomu v Ardenách. Její jednotky zaútočily na jižním břehu řeky Sauer severním směrem. 137. pluk se zmocnil Surre a 320. pluk dobyl Boulaide a Boschleiden. 26. pěší postupovala na sever přes postavení 101. výsadkové a vyčistila Mecher-Dunkrodt a Kaundorf. XII. sbor zaútočil v oblasti Ringelu a zablokoval silnice severně a severovýchodně od Ettelbrucku. 6. obrněná převzala zodpovědnost za sektor jižně od řeky Sauer mezi Ettelbruckem a Mostroffem. 11. pluk 5. pěší divize dobyl Beaufort, severně od Waldbilligu. 4. pěší pronikla do Echternachu, z kterého již nepřítel ustoupil.

6. skupina armád:

7. armáda – k nově vytvořenému XXI. sboru byla přiřazena 12. obrněná a 36. pěší divize. VI. sbor byl posílen taktickými skupinami „Harris“ od 63. pěší, „Herren“ od 70. pěší a „Linden“ od 42. pěší divize. VI. sbor stál nyní v pozicích mezi Bitche a řekou Rýn.