Západní Evropa 19. a 20. prosince 1944

Na poradě ve Verdunu se velitelé spojeneckých vojsk rozhodli zastavit ofenzivu k řece Rýn a soustředit se na redukování německého průlomu v oblasti Arden. Velitel 21. skupiny armád, polní maršál Montgomery převzal velení nad americkými silami Deváté a První armády na severním křídle německého průlomu.

21. skupina armád:

9. armáda dostala rozkaz přejít do obrany. 102. pěší divize převzala přední frontu XIII. sboru. Vojáci 29. pěší zaujali obranné pozice na přední linii XIX. sboru.

1. armáda – VII. sbor zůstal na pozicích. U V. sboru jednotky 2. a 99. pěší divize ustoupily na nové obranné postavení před Elsenbornským hřebenem. 1. pěší čistila přidělený úsek jižně od Eupenu a pokračovala v útocích v oblasti Butgenbach – Faymonville. 9. pěší obsadila nový operační prostor na severním křídle sboru. Jednotky 30. pěší držely Stavelot, kde ženisté zničili most přes řeku Ambléve, a pokračovaly v urputných bojích o přístupy k městu. Další část 30. pěší bránila Malmédy. VIII. sbor se marně snažil vyprostit prapory 422. a 423. pluku 106. pěší divize obklíčené na Schnee Eifelu. Jednotky 7. a 9. obrněné divize sváděly těžké obranné boje východně od St. Vith. 28. pěší dostala rozkaz opustit Wiltz a ustoupit z oblasti Diekirchu. Do Bastogne dorazila 101. výsadková divize těsně předtím, než město nepřítel téměř obklíčil. S jednotkami bojového uskupení B 10. obrněné a částí uskupení R 9. obrněné zaujala obranné pozice na perimetru kolem města a sváděla boje o přístupové cesty k Bastogne.

XVIII. výsadkový sbor se snažil zabezpečit hlavní silnici Manhay – Houffalize a bránil St. Vith, kde nepřátelský tlak zesiloval. Američanům se podařilo po tankové bitvě obsadit Marvie, jihovýchodně od Bastogne. Asi 40 kilometrů jihovýchodně od Bastogne vybudoval 109. pluk 28. pěší divize obranu na linii Ettelbruck – Oberfeulen – Merzig. 110. pluk zablokoval jihozápadně od Bastogne hlavní silnici Neufchateau – Bastogne.

Němci obsadili Waldbillig asi deset kilometrů západně od Echternachu. V St. Hubert západně od Bastogne ženisté zbořili mosty, nakladli nástrahy a vybudovali silniční zátarasy ve snaze zastavit pronikající německé tanky. V průběhu dne byl XVIII. výsadkový sbor přiřazen pod belení Pattonovy 3. armády.

12. skupina armád:

3. armáda sestavila prozatímní sbor z jednotek 1. armády, které se nacházely na jižním křídle německého průlomu. Velitel III. sboru, generálmajor John Millikin přesunul svoje velitelství z Met do Arlonu. Jednotky 4. obrněné vyrazily směrem na Bastogne s úkolem vytvořit kontakt s obklíčenými jednotkami 101. výsadkové. XX. sbor se začal stahovat z těžce dobytých pozic východně od řeky Sáry. 95. pěší dostala rozkaz ustoupit z Ensdorfu. Patton uvolnil XII. sbor pro boje v Ardenách. Operační zónu XII. sboru převzal XV. sbor od 6. armády.

6. skupina armád:

7. armáda dostala rozkaz přejít do obrany. Nově příchozí 70. pěší divize zformovala ze svých pluků taktickou skupinu „Herren“, která byla pod přímým velením armády.