12. skupina armád:

9. armáda – 84. pěší zaútočila na Wurm a Muellens– dorf a po krátkém boji obě města dobyla.

1. armáda – VII. sbor prodloužil svou linii na jih, aby převzal část zóny V. sboru. Nová hranice mezi sbory nyní procházela od oblasti Eupenu k řece Roer u Dedenbornu. Na přední zkrácené frontě dostal V. sbor rozkaz zpevnit linii Monchau – Butgenbach – Malmédy – Stavelot. Sbor se držel pevně v Butgenbachu a na Elsenborském hřebenu, ale nepřítel pokračoval v postupu na západ skrz mezeru jižně od Butgenbachu. Němci obsadili Honsfeld a Buellingen a tlačili se na Stavelot. 30. pěší získala zpět podstatnou část území severozápadně od řeky Ambléve a organizovala obranné pozice v úseku Malmédy – Stavelot. U VIII. sboru se jednotky 422. a 423. pluku od 106. pěší marně pokoušely probít z obklíčení směrem na Schonberg. 7. obrněná sváděla těžké boje u St. Vith ve snaze zastavit postupující nepřátelské pancéřové skupiny. Němci obsadili Recht a přeťali hlavní silnici St. Vith – Vielsam. Bojovému uskupení A 7. obrněné se podařilo znovu dobýt Poteau. Jednotky 28. pěší nebyly schopny zastavit nepřítele ve svém sektoru a celá divize se dala na neorganizovaný ústup. Německé přední tankové oddíly prorazily uzávěry bojového uskupení R 9. obrněné divize na hlavní silnici Bastogne – St. Vith a přiblížily se téměř k Houffalize a Bastogne. Jednotky 4. pěší a 10. obrněné, které se nacházely jižně od německého průlomu, byly přiřazeny pod velení 3. armády. Bojové uskupení B 10. obrněné zůstalo pod velením VII. sboru k obraně Bastogne. Bojové uskupení A stejné divize zaútočilo v oblasti Berdorfu a Echternachu. Jednotky 4. pěší divize sváděly boje s německými skupinami, které pronikly za Osweiler a Dickweiler a odrazily nepřátelský útok vedený z Dickweileru.

3. armáda – Generál Patton přijel do Luxembourgu na velitelství 12. skupiny armád, kde se dozvěděl od generála Bradleyho o vážné situaci 1. armády. Odvolal proto hlavní ofenzivu XII. sboru, která měla směřovat na Západní val. 35. pěší dostala rozkaz zastavit útočné operace a upevnit stávající pozice. U XX. sboru zaútočily dva propory 90. pěší proti překvapivě lehkému odporu a vyčistily většinu Dillingenu. 5. pěší převzala celý prostor předmostí u Saarlauternu a okamžitě zaútočila ve snaze jej rozšířit. 95. pěší divize byla stažena z bojové linie, ale po půlnoci byla povolána zpět na pozice, protože 5. pěší měla být přesunuta na sever.

6. skupina armád:

7. armáda – v úseku VI. sboru zaútočila část 45. pěší přes Lauter na Budenthal, ale po vniknutí do vesnice se dostala do obklíčení.
Jednotky 2. fr. sboru 1. francouzské armády dobyly Ammerschwir.