12. skupina armád - Už jen den zbývá do zahájení bitvy v Ardenách - poslední velké německé ofenzivy na západní frontě.

1. armáda - Jednotky 78. pěší obsadily Kesternich, ale několik nepřátelských oddílů proniklo zpět do vesnice a část Američanů se ocitla v obklíčení.

3. armáda – U XX. sboru brzy ráno zahájila 90. pěší divize pod ochranou dýmové clony útok na zbývající část Dillingenu a most přes řeku Prims na hlavní silnici Dillingen – Saarlautern. Úderné jednotky 359. pluku na pravém křídle a 358. pluku na levém prorazily nepřátelskou hlavní obrannou linii v oblasti Dillingenu, pozdě odpoledne se setkaly v severní části města a obsadily zbytek města. Po této úspěšné akci pozastavila 90. pěší útočné operace. 95. pěší pokračovala v pomalém postupu a rozšiřovala předmostí v Saarlauternu. U XII. sboru krátce po poledni dobyl 134. pluk od 35. pěší divize Habkirchen. Pěšáky podporovaly tanky a stíhači tanků, které přešly přes vybudovaný most. Při bojích o Habkirchen přišel 134. pluk o polovinu bojové síly. Proti jednotkám 137. pluku v Breitwaldu podnikl nepřítel silný protiútok a Američané byli vytlačeni s těžkými ztrátami. Také 87. pěší se setkala se silnou opozicí, ale 347. pluku se podařilo dobýt Obergailbach a výšiny nedaleko řeky Blies.

6. skupina armád:

7. armáda – Bojové uskupení A od 14. obrněné obsadilo Riedseltz a bojové uskupení B dobylo Salbach a Schleithal. Jedna kolona 79. pěší čistila Lauterbourg a další postoupila k řece Lauter a k vesnici Schieben– hardt.

1. francouzská armáda zahájila ofenzivní akce proti německým jednotkám, které zůstaly na západním břehu Rýna v oblasti Colmaru. Jednotky 2. fr. sboru prorazily do Orbey.