12. skupina armád:

1. armáda – Nepřítel podnikl silný protiútok proti Bergsteinu, ale byl s velkým úsilím odražen. K posílení malé jednotky ve vesnici byl povolán 2. prapor Rangers.

3. armáda – XX. sbor přecházel přes řeku Sáru. 90. pěší divize 6. prosince ráno v 04.15 začala překonávat řeku v útočných člunech a vytvořila malé předmostí v sektoru Pachten – Dillingen. 1. prapor 357. pluku majora W. E. Puye překročil tok jihovýchodně od Rehlingenu, 2. prapor majora A. L. Nicholse severně od Wallerfangenu, 3. prapor majora J. S. Spiveye u Oberlimbergu. Celý pluk postoupil asi o dva kilometry, ale brzy ho zastavila silná nepřátelská palba. 358. pluk postoupil k okraji Pachtenu a Dillingenu. Útočné jednotky podporovalo palbou 600 děl. Během 45 minut vypálilo 8 000 granátů. U 95. pěší divize překročilo řeku Sáru pět útočných praporů a snažily se proti silnému odporu obsadit Saarlautern (dnes Saarlouis), Roden, Fraulautern a Ensdorf, kde začínalo opevnění Západního valu. Prapory sváděly těžké pouliční boje s německými jednotkami, které pronikaly do jejich týlu. V severním sektoru byl 2. prapor 379. pluku napaden silnou palbou, kdy nepřítel vystřílel během tří hodin 1 500 dělostřeleckých projektilů. 1. prapor 378. pluku dobyl jižně od Ensdorfu čtrnáct pevnůstek. Jednotky 5. pěší pokračovaly ve vyčišťování přístupů k řece jižně od továrního komplexu St. Quentin. U XII. sboru vyčistila 35. pěší s podporou tanků 6. obrněné divize západní břeh řeky od Grosbliederstroffu k Wittringu, vnikla do Sarregueminesu a sváděla boje v jeho západní části. Poté obdržela rozkaz zastavit a připravit se na překročení Sáry společně s jednotkami 26. pěší divize. Taktická skupina „Abe“ podplukovníka Creightona W. Abramse od 4. obrněné vyrazila podél hlavní silnice k Biningu ve Francii, ale nepřátelské jednotky tuto silnici houževnatě bránily. Abrams proto nasměroval své tanky po vedlejších cestách a obešel Bining ze západu. Do večera však přišel jeho 37. tankový prapor o čtrnáct strojů a byl donucen se stáhnout mimo dostřel. Druhý den skupina „Abe“ posílená 51. praporem obrněné pěchoty, praporem polního dělostřelectva, několika stíhači tanků a dvěma tankovými rotami zaútočila a dobyla Singling a Bining. Poté celá divize zaujala obranné postavení a očekávala jednotky 12. obrněné divize XV. sboru, které ji měly vystřídat.

6. skupina armád:

7. armáda – U XV. sboru obsadila 44. pěší Montbronn a jednotky 100. pěší divize dobyly a vyčistily Meisenthal a obklíčily Mouterhouse. V pásmu VI. sboru vytlačil nepřítel prudkým protiútokem jednotky 45. pěší ze severní části Mertzwilleru.

1. francouzská armáda – americká 36. pěší divize sváděla těžké boje o Ostheim a Guemar a později se jí podařilo obě vesnice dobýt.