12. skupina armád:

9. armáda – jednotky XIII. sboru vyčistily svůj sektor západně od řeky Roer s výjimkou Wurmu a Muellendorfu. Další ofenziva sboru byla odložena do 18. prosince.

1. armáda – U VII. sboru zlepšovala 104. pěší svoje pozice na předmostí řeky Inde a ženisté dokončovali stavby mostů pro přechod těžkých zbraní. V. sbor – úderné oddíly 8. pěší divize nemohly bez podpory obrněných jednotek, které doplňovaly stavy, zaútočit na Bergstein, ale zbytek pěchoty pokračoval ve vyčišťování hřebenu mezi Brandenbergem a Bergsteinem. Taktická skupina „Boyer“ zlikvidovala poslední opěrný bod ve Vossenacku.

3. armáda – V oblasti XX. sboru se jednotky 95. pěší rychle přeskupily, aby využily obsazeného mostu vedoucího ze Saarlauternu (dnes Saarlouis) do Saarlautern-Rodenu. 3. prapor 379. pluku přešel přes most a začal bojovat v předměstí Fraulauternu, kde stála první obranná linie Západního valu. Oddíly 2. a 1. praporu odrazily nepřátelský protiútok pěchoty a tanků. 378. pluk obsadil Lisdorf, který leží jižně od Saarlauternu přímo na řece Sáře. 10. pluk 5. pěší divize odolával protiútokům vedených na jižní křídlo sboru. 3. prapor 11. pluku přešel přes postavení 10. pluku a rychle postupoval, aby vyčistil oblast mezi řekami Roselle a Sárou. XII. sbor zahájil finální postup k řece Sáře a Západnímu valu. Vojáci 318. pluku byli v čele útoku 80. pěší divize. Po intenzivní dělostřelecké přípravě dobyli Farebersviller a kopce severovýchodně od městečka. Bojové uskupení A 6. obrněné postupovalo směrem na Mont de Cadenbronn. Jednotky 35. pěší zaútočily těsně před svítáním k říčce Maderbach, kde prorazily překvapenou německou obranu. 134. pluk obsadil Puttelange a 320. pluk na pravém křídle se při postupu brzy dostal do nepřátelské palby.

Pěšáci 104. pluku od 26. divize ve spolupráci s rotou tanků od 37. tankového praporu 4. obrněné systematicky odstraňovali dům od domu zbytky nepřátelské obrany v Sarre-Union. 4. obrněná divize začala pronásledovat ustupujícího nepřítele. Předsunuté tankové oddíly bojového uskupení B překročily říčku Eichel ve Voellerdingenu a bojové uskupení A narazilo v Domfesselu na přesnou palbou německých dělostřelců.

6. skupina armád:

7. armáda – Úderné prapory 103. a 36. pěší divize dokončovaly vyčištění Sélestatu.