12. skupina armád:

9. armáda – předsunuté jednotky XIII. sboru postoupily k řece Roer. 407. pluk od 102. pěší obsadil Flossdorf. Velení XIX. sboru odvolalo velitele 116. pluku 29. pěší divize plukovníka P. R. Dwyera. Vystřídal ho plukovník S. V. Bingham. Pluk pokračoval v úsilí eliminovat dva silné opěrné body u Juelichu.

1. armáda – VII. sbor – 104. pěší rozšířila předmostí na řece Inde východně za Lucherberg. Nepřítel, který se vzpamatoval z překvapivého nočního přechodu řeky Inde, stačil zaujmout obrannou linii. Jednotky 16. pluku podporovány tanky a samohybnými děly dobyly Luchem. 330. pluk od 83. pěší začal přebírat sektor 4. pěší divize, která by se měla přesunout k městu Luxembourg. V. sbor udržoval 8. pěší divizi ve vyčišťovacích akcích v lese Brandenberger Wald a v oblasti říčky Tiefen. Taktická skupina „Hamberg“ od 5. obrněné s účinnou leteckou podporou obnovila postup po hlavní silnici Kleihau – Brandenberg a obsadila Brandenberg. Obvykle nečinné německé letectvo odpoledne zaútočilo v tomto prostoru. Asi 60 Messerschmittů M 109 nezpůsobilo vážné škody. Protiletadlová obrana jich 19 sestřelila. Taktická skupina „Boyer“ podplukovníka H. E. Boyera od bojového uskupení R od 5. obrněné se připojila k 28. pluku 8. pěší, aby ji podpořila při dobývání silných opěrných bodů ve Vossenacku.

3. armáda – U XX. sboru se úderné oddíly 1. praporu 379. pluku zmocnily silničního mostu vedoucího ze Saarlauternu do Saarlautern-Rodenu, ale jednotky nemohly most hned použít, neboť Němci na něj zaměřili silnou dělostřeleckou palbu. Jednotky 2. a 3. praporu vyčistily podstatnou část Saarlauternu a ostatní části divize postupovaly k řece. 10. pluk od 5. pěší obsadil po tvrdém boji Creutzwald. Západně od Lauterbachu odrazily jednotky 6. jízdní mechanizované skupiny a 2. praporu Rangers nepřátelský protiútok. V oblasti XII. sboru německá bojová skupina složená z osmi tanků 11. pancéřové divize a jedné roty pěchoty zaútočila z Oermingenu na pozice 26. pěší divize v Sarre-Union. Podařilo se jim zničit protitankové dělo a velitelství roty „I“ 3. praporu 101. pluku. Američané ukrytí ve sklepích požádali o palbu na vlastní pozice. Během deseti minut vystřílely houfnice 101. praporu polního dělostřelectva 380 projektilů do této oblasti. Němci přišli o mnoho vojáků a dva tanky. Zbytek nepřátelských pancéřů a pěchoty ustoupil.

6. skupina armád:

7. armáda – XV. sbor – postup 44. pěší divize byl zadržován nepřítelem v Ratzvilleru. Jednotky 45. pěší dobyly Zinswiller. 100. pěší začala postupovat na Bitch. VI. sbor pokračoval ve vyčišťovacích akcích v Sélestatu.