12. skupina armád:

9. armáda – Vojáci 334. pluku od 84. pěší obsadili Leiffarth a výšiny severovýchodně od Beecku a Lindernu. Prapory 407. pluku 102. pěší útočily na Roerdorf a Flossdorf. 116. pluk 29. pěší divize pokračoval v bojích o dva silné opěrné body v oblasti Juelichu.

1. armáda – 104. pěší obsadila Inden a celý přidělený sektor západně od řeky Inde. Ve 23.00 za palebné podpory 413. pluku začaly přecházet řeku jednotky 415. a 414. pluku. Tento útok byl tak překvapivý, že se Němci nezmohli na žádnou obranu. 1. pěší divize dostala rozkaz srovnat linii VII. sboru, obsadit Luchem a vyčkat na vystřídání. Během patnácti dnů těžkých bojů postoupila divize o pouhých šest kilometrů. Za podpory dělostřelectva odrazily jednotky 22. pluku 4. pěší nepřátelský útok vedený z Gey. U pátého sboru taktická skupina „Hamberg“ od bojového uskupení R 5. obrněné postupovala jižně po hlavní silnici Kleinhau – Brandenberg pod nepřátelskou palbou z hřebenu před Kommerscheidtem. Zastavila se před minovým polem. V průběhu noci zaměřilo americké dělostřelectvo palbu na nepřátelské postavení a ženisté miny odstranili.

3. armáda – U XX. sboru obsadila 10. obrněná divize Dreisbach a svůj sektor západně od řeky Sáry. V noci na 3. prosince se začala 90. pěší připravovat na překročení řeky v oblasti Dillingenu. 95. pěší podporována taktickým letectvem sváděla boje o přístupy k řece Sáře v okolí Saarlauternu. 2. prapor 379. pluku vstoupil do Saarlauternu a začal bojovat dům od domu v západní části města, 377. pluk dobyl St. Barbaru a jednotky 378. pluku vytlačovaly nepřítele z Pikardu. Letecký průzkum zjistil neporušený most přes řeku vedoucí do Saarlauternu a oddíly 1. praporu 379. pluku dostaly rozkaz jej dobýt. XII. sbor – jednotky 101. pluku od 26. pěší narazily na několik opěrných bodů nepřítele v Sarre-Union a musely již obsazené prostory města vyčistit znovu. Také přední oddíly 104. pluku v další části města narazily na houževnatou obranu. Tankové kolony 4. obrněné přeťaly silnice vedoucí na jih ze Sarre-Union na Domfessel a Voellerdingen a za podpory taktického letectva zlikvidovaly dva nepřátelské pokusy o znovudobytí těchto pro něj důležitých ústupových cest. V noci z 2. na 3. převzala 35. pěší nedaleko Puttelange operační úsek bojového uskupení B 6. obrněné divize, která rozšířila svůj prostor na sever a převzala část linie 80. pěší.

6. skupina armád: Velitel skupiny generál Devers vydal 7. armádě rozkaz k přeskupení a 5. prosince zaútočit severním směrem. Francouzské jednotky převezmou plnou odpovědnost na zredukování Colmarské kapsy.

7. armáda – 44. pěší obsadila Waldhambach a jednotky 45. pěší divize prošly Eng– willerem a vyčistily Meites– heim. 2. francouzská obrněná se zastavila v oblasti Kogenheim – Freisenheim a bude přidělena pod velení 1. francouzské armády. Prapory 103. a 36. pěší divize sváděly těžké pouliční boje v Sélestatu.