12. skupina armád:

9. armáda – Vojáci 406. pluku od 102. pěší divize obsadili Linnich. 405. pluk dobyl oboustranným obchvatem výšiny podél hlavní silnice Lindern – Linnich. 116. pluk 29. pěší za– útočil na dvě nepřátelská postavení západně od řeky naproti Juelichu. Jedno ve skupině budov nazvaných Hasenfeld Gut a další ve sportovním areálu. Obě postavení byla chráněna palbou z výšin na východním břehu řeky Roer a přístupné pouze přes otevřený terén, a tak útočící jednotky byly nepřátelskou palbou brzy přitlačeny k zemi.

1. armáda – 104. pěší obsadila jižní část Indenu. 4. pěší divize se marně pokoušela prorazit z Hürtgenského lesa. Během třech dnů tvrdých bojů postoupily prapory 8. pluku o pouhých tisíc metrů. 22. pluk za použití všech svých rezervních sil postoupil na dohled ke Gey a vybudoval podél blízkého lesa tenkou obrannou linii. Velitel VII. sboru generálmajor Collins vydal rozkaz k zastavení útoku. Od začátku bojů 16. listopadu vytvořila 4. pěší divize v Hürtgenském lese maximálně pět kilometrů územního zisku za cenu vysokých ztrát. U V. sboru oddíly 28. a 121. pluku 8. pěší divize vyčistily prostor kolem říčky Tiefen v lese u Branderbergeru a zabezpečily pro průjezd tanků hlavní silnici Kleinhau – Brenderberger, která vede po linii hřebenu.

3. armáda – XX. sbor likvidoval zbytky nepřátelských pozic západně od řeky Sáry a připravoval se jí překročit. 10. obrněná divize překonala poměrně slabý odpor v oblasti Merzigu a jednotky 90. pěší rychle vyčistily sektor jižně od města. Před zahájením postupu 95. pěší k řece Sáře zaútočily střední bombardéry na Saarlautern, Ensdorf a Fraulautern a stíhačky omezily pohyb nepřátelských jednotek na východním břehu řeky. I přes toto opatření se Němci houževnatě bránili. 377. pluk obsadil Felsberg, postoupil do Ste. Barbary, jednotky 378. pluku dobyly pahorek nedaleko Berus, ale nepodařilo se jim obsadit Bisten. 379. pluk zaútočil směrem na Saarlautern. Část 5. pěší divize byla stále ještě zaměstnaná dočišťováním pevnůstek v oblasti Met. V oblasti XII. sboru tanky bojového uskupení B 4. obrněné divize a pěchota 101. pluku 26. pěší zahájily koordinovaný útok na Sarre-Union a podařilo se jim prorazit nepřátelskou obranu. 3. prapor 101. pluku vyčistil město, ale nepodařilo se mu dobýt kopec severně od něj, a tak se na noc stáhl do obranné linie. 1. prapor čistil Bannholtzský les. Bojové uskupení B od 4. obrněné obsadilo kótu č. 318 na kopci severně od Mack– willeru, ale jeho postup zpomalovaly blátivé úzké cesty. Kolem poledne odrazilo toto uskupení německý protiútok tanků od divize „Panzer Lehr“. V boji padl velitel 51. praporu obrněné pěchoty major Van Arnam.

6. skupina armád:

7. armáda – XV. sbor – útočící pluky 44. pěší divize se v blízkém okolí Tieffenbachu setkaly se silným odporem, stejně jako jednotky 45. pěší v sektoru Zinswiller – Meitesheim. 79. pěší, posílená o 94. jízdní průzkumnou squadronu od 14. obrněné, sváděla boje o Schweighausen. VI. sbor – 2. francouzská obrněná divize pokračovala v postupu k jihu podél řeky Rýn. Jednotky 103. a 36. pěší se setkaly v Sélestatu.