21. skupina armád - Jednotky 8. a 12. britského sboru zredukovaly nepřátelské předmostí na západním břehu řeky Másy na malou kapsu v okolí Blericku.

12. skupina armád:

9. armáda – XIII. sbor směřoval k řece Roer. Vojáci 405. pluku od 102. pěší pokračovali v bojích podél hlavní silnice Lindern – Linnich. 406. pluk plukovníka Bernerda F. Hurlesse postupoval k okraji Linnichu a 407. pluk plukovníka Jamese C. Reeda vytlačoval nepřítele z Welzu, asi dva kilometry před řekou Roer. 335. pluk 84. pěší rozdrtil obranu v Beecku, ale výšiny na severovýchodě Němci udrželi.

1. armáda – 104. pěší vyčistila Lammersdorf a obsadila severní část Indenu. 8. pluk od 4. pěší pokračoval v úsilí prorazit Huertgenským lesem, ale za cenu těžkých ztrát. 12. pluk postoupil zhruba o kilometr, dosáhl okraje lesa západně od Gey, ale byl příliš oslabený, aby na vesnici zaútočil. 22. pluk, posílený tankovým praporem od 5. obrněné divize, čistil Grosshau a les mezi Grosshau a Gey a stočil se na severovýchod. Část pluku postoupila k okraji lesa na dohled od Gey, ale zbývající jednotky nestačily srovnat linii.

3. armáda – Tankové oddíly 10. obrněné divize útočily směrem k řece Sáře na severním křídle XX. sboru. Bojové uskupení B dosáhlo řeky naproti Merzigu, ale most přes řeku již stačili Němci zničit. 359. pluk 90. pěší divize obsadil bez boje Fremesdorf, na západním břehu řeky Sáry. 1. prapor 357. pluku překročil řeku Nied nedaleko Niedaltdorfu v útočných člunech a postupoval k Buerenu, které nepřítel zuřivě bránil. Po zkonsolidování linie postupu pokračovala 95. pěší v útocích k řece Sáře a obsadila dominantní výšiny před Saarlauternem. 377. pluk velitele Freda E. Gaillarda zlikvidoval zbytek nepřátel v St. Barbara a pokračoval k Felsbergu, 378. pluk Samuela L. Metcalfea dobyl kopce jižně od Felsbergu. Pro rozšíření a zabezpečení pravého křídla 95. pěší byla vytvořena taktická skupina „Bell“ velená Robertem P. Bellem. Jednotky XII. sboru zůstaly ve stávajících pozicích, pouze 4. obrněná divize dobyla výšiny u Mackwilleru, ze kterých bude útočit na Sarre-Union.

6. skupina armád:

7. armáda – na východním křídle VI. sboru pokračovaly tanky 2. francouzské obrněné a bojového uskupení A 14. obrněné divize v útoku jižním směrem. Bojové uskupení B vyčistilo St. Pierre. 103. pěší divize generálmajora Charlese C. Haffnera (soustředěná u Epfigu jižně od St. Pierre) následovala bojové uskupení A směrem na Sélestat. 36. pěší divize zaujala pozice k útoku na Chatenois, západně od Sélestatu.